Implementeren van een middelenbeleid - Getuigenis Hogeschool VIVES