Ge(s)laagd contact. Problematisch middelengebruik en Intrafamiliaal geweld

De Druglijn bundelde cijfers over de signalen van intrafamiliaal geweld die ze bij bellers en mailers opvangt, met literatuur over het samengaan van middelenmisbruik en intrafamilaal geweld.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Misbruik van alcohol en andere drugs gaat vaak samen met intrafamiliaal geweld. Maar hoe zit die samenhang juist in elkaar? In onderzoek en vakliteratuur is veel terug te vinden over middelenmisbruik en geweld, maar of, en in welke mate, er sprake is van een oorzakelijk verband, is veel minder duidelijk.

De Druglijnbeantwoorders monitoren sinds 2007 met welke situaties van intrafamiliaal geweld de lijn te maken krijgt. De resultaten werden in 2008 samen met een literatuurstudie gebundeld in een rapport. In 2012 verscheen een update met een opgefriste literatuurstudie en nieuwe cijfers van de eigen monitoring.