Factsheet trends cannabis

Uit verschillende databanken en onderzoeken, verzamelden we de belangrijkste trends in cijfergegevens over cannabis in Vlaanderen en België de afgelopen 20 tot 50 jaar.

  • Gratis

Materiaal downloaden

We bespreken achtereenvolgens:

  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • de hulpvraag bij gebruikers van cannabis;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid, de prijs en sterkte van cannabis.

      De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, verschillen.