Factsheet trends alcohol

Uit verschillende databanken en onderzoeken, verzamelden we de belangrijkste trends in cijfergegevens over alcohol in Vlaanderen en België de afgelopen 20 tot 50 jaar.

  • Gratis

Materiaal downloaden

We bespreken achtereenvolgens:

  • Het gebruik bij verschillende groepen;
  • Combidruggebruik;
  • Problematisch gebruik;
  • Ziekte- en sterftecijfers;
  • De hulpvraag bij gebruikers van alcohol;
  • Gegevens over verkeer;
  • Gegevens van politie en justitie;
  • De beschikbaarheid van alcohol.

De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, verschillen.