Factsheet trends alcohol

Materiaal downloaden

Uit verschillende databanken en onderzoeken, verzamelden we de belangrijkste trends in cijfergegevens over alcohol in Vlaanderen en België de afgelopen 20 tot 50 jaar.

We bespreken achtereenvolgens:

Het gebruik bij verschillende groepen;

Combidruggebruik;

Problematisch gebruik;

Ziekte- en sterftecijfers;

De hulpvraag bij gebruikers van alcohol;

Gegevens over verkeer;

Gegevens van politie en justitie;

De beschikbaarheid van alcohol.

De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, verschillen.