Factsheet opioiden

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van het opiaatgebruik in Vlaanderen en België.

  • Gratis

Materiaal downloaden

In bovenstaande fiche bespreken we achtereenvolgens:

  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • combidruggebruik;
  • injecterend gebruik;
  • ziekte- en sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij opiaatgebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens over politie en justitie;
  • de beschikbaarheid en kwaliteit van heroïne.

Het document 'achtergrond bij de factsheets' geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers. Je vindt dit document bij gerelateerde materialen.