Factsheet Nieuwe Psychoactieve Stoffen

Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium over de omvang van NPS (o.a. GHB, ketamine) in Vlaanderen en België.

  • Gratis

Materiaal downloaden

In bovenstaande fiche bespreken we achtereenvolgens:

  • het gebruik bij verschillende groepen;
  • sterftecijfers;
  • de hulpvraag bij gebruikers;
  • gegevens over verkeer;
  • gegevens van politie en justitie;
  • de beschikbaarheid en kwaliteit.

Het document 'achtergrond bij de factsheets' geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers. Je vindt dit document bij gerelateerde materialen.

Gerelateerde materialen