Een alcohol- en drugbeleid in het CAW

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken in het CAW. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met cliënten en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening. Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid en ondersteunend werkmateriaal.

  • Prijs: € 10,00

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Wat komt aan bod in het draaiboek?

In een eerste stap werk je aan de visie van je werking op cliënten met middelenproblemen. Vervolgens concretiseer je de visie in de uitwerking van de verschillende pijlers van het drugbeleid: regels & afspraken, zorg & begeleiding, informatie & sensibilisering, omgevingsinterventies.