Een alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptenzorg

Deze leidraad biedt concrete handvatten om effectief en beleidsmatig te werken rond alcohol en andere drugs. Het draaiboek is bedoeld voor voorzieningen in de gehandicaptensector die werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Met een alcohol- en drugbeleid wordt proactief gewerkt en geanticipeerd op mogelijke probleemsituaties, met als gevolg dat de kwaliteit van ondersteuning gestimuleerd wordt. Een alcohol- en drugbeleid biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

In deze brochure lees je over de specificiteit van alcohol- en druggebruik blij cliënten met een verstandelijke beperking, de meerwaarde van een alcohol- en drugbeleid en hoe je te werk kan gaan om een beleid uit te werken. De verschillende stappen worden beschreven, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie tot en met de evaluatie van het ingevoerde beleid. Per stap worden de nodige achtergrondinformatie en methodieken beschreven.

Online cursus 'Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie'

Het draaiboek dat je hierboven kan downloaden, biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van de gehandicaptenzorg. Wil je je daarnaast - meer in het algemeen - verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus 'Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie' volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo.

Ontdek hier deze online cursus.

Tools voor preventiewerk