Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen

Dit draaiboek biedt een leidraad om een alcohol- en drugbeleid uit te werken in de diensten voor beschut wonen. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe er in de werking wordt omgegaan met bewoners en middelengebruik, zowel preventief als op vlak van hulpverlening.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

In een eerste stap werk je aan de visie van je dienst op jullie bewoners en middelengebruik. Vervolgens concretiseer je de visie in de uitwerking van de verschillende pijlers van het drugbeleid: regels & afspraken, zorg & begeleiding, informatie & sensibilisering, omgevingsinterventies.

Het draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een beleid.