ECAT. Handleiding

Handboek voor de lokale aanpak van alcoholproblemen. Op Vlaamse leest geschoeide vertaling van de ECAT Manual.

  • Gratis

Materiaal downloaden

In het najaar van 2009 verscheen er een Nederlandstalige versie van het ECAT-handboek. Dit handboek is een op Vlaamse leest geschoeide vertaling van het Engelstalige handboek, aangevuld met een beschrijving van de ervaringen van de deelnemende Vlaamse steden.

Bij de 'Gerelateerde materialen' hieronder vind je de originele, Engelstalige versie, en de literatuurstudie.