ECAT. Handleiding

Handboek voor de lokale aanpak van alcoholproblemen. Op Vlaamse leest geschoeide vertaling van de ECAT Manual.

  • Gratis

Materiaal downloaden

In het najaar van 2009 verscheen deze Nederlandstalige versie van het ECAT-handboek. Dit handboek is een op Vlaamse leest geschoeide vertaling van een bestaand Engelstalige handboek, aangevuld met een beschrijving van de ervaringen van de deelnemende Vlaamse steden.