Drugs ABC - Vluchtige snuifmiddelen

Vluchtige snuifmiddelen zijn gassen die voorkomen in industriële of huishoudelijke producten, maar ook als drug gebruikt kunnen worden. Veel vluchtige snuifmiddelen zijn dus - in tegenstelling tot andere drugs - vrij aan te kopen. Deze infofiche biedt een beknopt overzicht over vluchtige snuifmiddelen: Wat zijn die middelen? Welke effecten hebben ze? Waarom en hoe worden ze gebruikt? Wat zijn de risico's? Wat zijn poppers?

Materiaal downloaden