Drugs ABC - Gamen

Games zijn digitale spelen die op elektronische apparaten zoals computer, console, tablet of gsm gespeeld worden. Ze zijn zo ontworpen dat ze spelenderwijs gamers motiveren om steeds verder en meer te spelen. De meeste gamers spelen met veel plezier en zonder problemen. Maar voor een kleine groep is deze vorm van vrijetijdsbesteding niet zonder risico's. Deze infofiche biedt een beknopt overzicht van het fenomeen gamen: soorten games, de voordelen van gamen, de fasen van gamegedrag, oorzaken van problematisch gamen, een screening en zelftest.

  • Gratis

Materiaal downloaden