Drugbeleid Op School (DOS)

Hoe gaat een secundaire school best om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen? Een Drugbeleid op School (DOS) biedt het antwoord. Deze gids biedt handvatten om een drugbeleid op maat van jouw school op te stellen. Onder de bestelbalk kan je varianten downloaden op maat van het deeltijds onderwijs.

  • Gratis

Materiaal downloaden

Een alcohol- en drugbeleid?

Een school die kan terugvallen op een beleid, heeft het voordeel om in deze situaties snel gedragen beslissingen te kunnen nemen. Bovendien werkt men met een alcohol- en drugbeleid rond de VOET, en niet enkel met de pijler educatie, maar door te werken aan het geheel van een drugbeleid.

Deze gids voor de school biedt handvatten om zelfstandig of met een coach aan de slag te gaan. In verschillende stappen wordt het DOS opgesteld. In de gids vind je werkvormen, tips, good practices en achtergrondinformatie.

Aanvullend bij het draaiboek DOS, is er ook de factsheet 'Omgaan met vertrouwelijke informatie'. Hierin lees je meer over het ambtsgeheim, en over omgaan met vertrouwelijke informatie van de leerlingen.

Deeltijds onderwijs

Heel wat jongeren in het deeltijds onderwijs zijn maatschappelijk kwetsbaar en worden belast door situaties als moeilijke familiale omstandigheden, armoede en uitsluiting. Ze hebben nood aan gedifferentieerd onderwijs en een sterk op het individu afgestemd traject van alternerend leren en werken in centra voor DBSO of in de vorm van de leertijd.

Voor het coachen van een drugbeleid is het belangrijk op de hoogte te zijn van de specifieke situatie en eigenheid van de organisatie waarmee men aan de slag gaat. Een hertaling van het concept Drugbeleid Op School (DOS) naar een drugbeleid op maat van het deeltijds onderwijs bleek aangewezen. Gezien de verschillen in structuur, organisatie, rollen en functies in de leertijd en in de centra DBSO zijn er twee draaiboeken: 

Online cursus 'Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie'

Het draaiboek dat je hierboven kan downloaden, biedt houvast bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op maat van de school. Wil je je daarnaast - meer in het algemeen - verdiepen in wat een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in een organisatie inhoudt, hoe je ermee aan de slag gaat en wie je hierbij kan helpen? Dan kan je op het VAD-vormingsplatform de online cursus 'Een kwaliteitsvol alcohol- en drugbeleid in de organisatie' volgen. Gratis, vanachter je computer op het moment dat jou best past, en op je eigen tempo.

Ontdek hier deze online cursus.