Dossier Vroeginterventie

In dit dossier wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van vroeginterventie naar de doelgroep met riskant of problematisch middelengebruik en wordt het begrip afgebakend binnen een globaal en gedifferentieerd aanbod.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Basisingrediënten van vroeginterventie zoals screening en bevorderen van motivatie en zelfcontrole worden uitgebreid belicht. Voor wie geïnteresseerd is in de wetenschappelijke evidentie van deze interventies is er een ruim literatuuroverzicht over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van vroegtijdige en kortdurende interventies vanuit de verschillende sectoren. Ten slotte wordt stil gestaan bij de knelpunten en mogelijkheden om deze effectieve methodiek te implementeren in het werkveld.