2017

Dit dossier bundelt de wetenschappelijke literatuur over speed anno 2017. Dit dossier beperkt zich, zoals de naam al zegt, tot de illegale amfetamines ('speed'). Het dossier bevat informatie over de historiek en de prevalentie van speedgebruik, de context van gebruik en gebruikersprofielen, de farmacologie, de effecten en de risico's op korte en lange termijn, evidence-basedbehandelmethoden voor speedafhankelijkheid (inclusief een beslissingsboom) en harm-reductionmaatregelen.

  • Gratis

Materiaal downloaden

De meest recente cijfergegevens over speed en een synthese van de belangrijkste aspecten van speed vind je in de gerelateerde materialen.

Lees het artikel