Cocaïnepreventie in Vlaanderen: een verkennende studie

VAD onderzocht de motieven en determinanten van cocaïnegebruik.

  • Gratis

Materiaal downloaden

In het onderzoek werden drie verschillende methoden gebruikt om cocaïnegebruik te onderzoeken:

  1. Een analyse van data over cocaïnegebruik van De Druglijn.
  2. Kwalitatieve interviews met mensen die zelf cocaïne gebruiken of gebruik zien in hun leefwereld.
  3. Focusgroepen met sleutelfiguren die beroepsmatig in contact staan met mensen die cocaïne gebruiken.

Op basis van het onderzoek formuleren we zes aanbevelingen voor preventie.

Gerelateerde materialen