Bijzonder Zonder: Canna-Run

Canna-run bestaat uit acht fysieke opdrachten die jongeren in duo’s uitvoeren. Deze methodiek kan gebruikt worden in jeugdverenigingen, sportclubs en de lessen lichamelijke opvoeding in scholen.

  • Prijs: € 2,00

Materiaal downloaden

OPGELET: Deze methodiek maakt deel uit van het concept Bijzonder Zonder. Je kan deze enkel gebruiken als jouw gemeente deelneemt aan Bijzonder Zonder.

Alle nodige informatie over Bijzonder Zonder vind je terug in de handleiding.

Wil je extra gedrukte versies van het kwaliteitenspel bestellen? Contacteer dan Fred Laudens.