Bijzonder Zonder: Canna-Battle

Canna-Battle is een spel waarbij telkens twee groepjes tegen elkaar spelen door de beste argumenten te zoeken waarom een bepaalde stelling waar is. Deze methodiek kan gebruikt worden bij scholieren in het ASO.

  • Prijs: € 2,00

Materiaal downloaden

OPGELET: Deze methodiek maakt deel uit van het concept Bijzonder Zonder. Je kan deze enkel gebruiken als jouw gemeente deelneemt aan Bijzonder Zonder.

Alle nodige informatie over Bijzonder Zonder vind je terug in de handleiding.

Wil je extra gedrukte versies van het kwaliteitenspel bestellen? Contacteer dan Fred Laudens.


Ontdek hier hoe dit educatief pakket aansluit bij de eindtermen.

Lees het artikel