Bijzonder zonder

Bijzonder Zonder is een concept waarmee lokale besturen jongeren in hun gemeente kunnen sensibiliseren over cannabis. Het concept omvat een sociale mediacampagne, en educatieve methodieken voor onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp. Onder 'Gerelateerde materialen' vind je het volledige overzicht van alle materialen en methodieken in het concept. Klik ze open om te downloaden of bestellen.

  • Gratis