Alcohol en andere drugs in de zorg- en welzijnssector. Juridische handvatten

Hoe ga je in een zorg- of welzijnsorganisatie om met alcohol- en ander druggebruik? Op welk wettelijk kader kan je als hulpverlener beroep doen? Hoe ver reikt jouw beroepsgeheim en kan jij of jouw organisatie aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets gebeurt? … Op deze en andere vragen trachten de juridische handvatten voor de welzijns- en zorgsector een antwoord te bieden.

Materiaal downloaden