Alcohol- en druggebruik in de bijzondere jeugdzorg. Vragen over aanpak en begeleiding anno 2010

VAD heeft al jaren een ondersteuningsaanbod voor de bijzondere jeugdzorg over alcohol- en andere drugproblemen. Ook in de komende jaren willen we ons aanbod afstemmen op de noden van die sector. We peilden in deze bevraging dan ook naar de beleving van begeleiders van de alcohol- en drugproblematiek in de voorziening.

Materiaal downloaden

In het eerste deel van dit rapport vindt u de resultaten van de bevraging. Waar mogelijk en relevant wordt de vergelijking gemaakt met de resultaten van een gelijkaardige bevraging die VAD in 2002 in de bijzondere jeugdzorg deed.In het tweede deel formuleren we meer algemene bevindingen. In het derde deel ten slotte worden aanbevelingen geformuleerd voor de ondersteuning van de bijzondere jeugdzorg met betrekking tot de alcohol- en drugproblematiek in de toekomst.

Enkel te downloaden.