Alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis

De vorming ‘alcohol- en drugplan’ is onderdeel van ATTENT en duurt één dag. Met deze vorming willen we jeugdhuizen het belang bijbrengen van een alcohol- en drugbeleid. Bovendien krijgen deelnemers kennis en handvatten mee om na afloop een gedragen beleid uit te werken op maat van hun jeugdhuis. Op deze manier willen we jeugdhuizen helpen om keuzes te maken, afspraken na te komen, verantwoordelijkheid op te nemen, weerbaarder te worden, te leren omgaan met risicogedrag, …

  • Gratis

Lees het artikel voor meer informatie over ATTENT.

De vorming wordt aangeboden in samenwerking met Formaat vzw en het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. Neem gerust contact op met de regionale- of lokale preventiewerker van jouw regio voor vragen en coaching bij dit proces. Ook Formaat vzw organiseert op regelmatige basis vormingen. Contacteer Formaat voor meer informatie.

Voor de vorming zijn een aantal materialen ontwikkeld:

  • een handleiding voor de trainer
  • een PowerPoint
  • een handleiding voor deelnemers van jeugdhuizen.

Deze materialen kunnen opgevraagd worden bij shawny.vanhoutteghem@vad.be.

Inschrijven voor de Attentie ‘Alcohol- en drugplan’ kan via https://formaat.be/informatie/attent.

Lees het artikel

Tools voor preventiewerk