Alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis

De vorming ‘alcohol- en drugplan’ is onderdeel van ATTENT en duurt één dag. Met deze vorming willen we jeugdhuizen het belang bijbrengen van een alcohol- en drugbeleid. Bovendien krijgen deelnemers kennis en handvatten mee om na afloop een gedragen beleid uit te werken op maat van hun jeugdhuis. Op deze manier willen we jeugdhuizen helpen om keuzes te maken, afspraken na te komen, verantwoordelijkheid op te nemen, weerbaarder te worden, te leren omgaan met risicogedrag, …

Lees het artikel voor meer informatie over ATTENT.

De vorming wordt aangeboden in samenwerking met Formaat vzw en het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. De vorming kan gevolgd worden op de RADAR-weekends of via regionale vormingen van Formaat vzw.

Voor de vorming zijn een aantal materialen ontwikkeld:

  • een handleiding voor de trainer
  • een PowerPoint
  • een handleiding voor deelnemers van jeugdhuizen.

Deze materialen kunnen opgevraagd worden bij femke.decoster@vad.be.

Inschrijven voor de Attentie ‘Alcohol- en drugplan’ kan via www.formaat.be/attent.

Lees het artikel

Tools voor preventiewerk