Aan de andere kant van de lijn

Deze publicatie heeft tot doel meer informatie te geven over de werking van De Druglijn.

  • Prijs: € 7,50

Materiaal bestellen of downloaden

of
Download (pdf)

Na een beknopte voorstelling en historiek, wordt kort de algemene visie van De Druglijn toegelicht. Dan wordt er dieper ingegaan op de vijf pijlers van De Druglijnwerking: telefoonbeantwoording, onlinebeantwoording, website, documentatie en sensibilisering. Er wordt ook een overzicht geboden van wie een beroep doet op De Druglijn, en met welke vragen.

Het dossier biedt ook een blik op wat er allemaal 'achter de schermen' gebeurt om De Druglijn optimaal draaiende te houden. Ten slotte wordt De Druglijn binnen het werkveld gesitueerd en wordt er toelichting gegeven bij de contacten met andere hulp- en infolijnen en overleg op Europees niveau.

De meest recente cijfers en informatie staan NIET in dit document, deze zijn steeds te vinden in het jaarverslag van De Druglijn.