Artikels

Deze artikels bundelen nieuws uit het werkveld, verslagen van studiedagen en onderzoeken, preventie-initiatieven van VAD en andere spelers in de sector, beleidsnieuws, opiniestukken, enzovoort. De meest recente artikels staan bovenaan, met de filter of zoekfunctie kan je de artikels terugvinden die voor jou relevant zijn.

Schrijf je in voor één of meerdere van onze drie nieuwsbrieven.
Zo weet je wanneer nieuwe, voor jou relevante artikels verschijnen.

6 resultaten

Meer samenwerking voor een lokaal preventiebeleid

Beleidsnieuws

De Vlaamse Regering maakt 1,5 miljoen euro vrij voor gemeenten die, samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een eerstelijnszone, een lokale preventiewerking willen uitbouwen. ​​

Lees meer ›

Memorandum over middelengebruik en verslavingsproblemen

Beleidsnieuws

Er staan in 2019 verkiezingen voor de deur. Met dit memorandum vraagt VAD, als koepelorganisatie en expertisecentrum, aandacht voor de aanpak van middelengebruik en verslavingsproblemen.

Lees meer ›

Nieuwe Vlaamse politieke partij vraagt meer aandacht voor gezondheid

Beleidsnieuws

Gezondheid moet als thema opgenomen worden in de lokale verkiezingsprogramma’s van 14 oktober 2018. Deze fictieve partij profileert zich met zes kernboodschappen voor meer gezondheid.

Lees meer ›

Generieke wetgeving maakt bijna alle Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) illegaal

Beleidsnieuws

De wetgeving maakt een inhaalbeweging. Door het opnemen van groepen psychoactieve substanties op de lijst van verboden stoffen, worden alle toekomstige nieuwe drugs binnen die groepen illegaal.

Lees meer ›

Een nieuw CAP in de startblokken

Beleidsnieuws

Als de Vlaamse overheid het dossier goedkeurt, worden de Centrale Aanmeldingspunten voor drugverslaafden TANDEM: Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer.

Lees meer ›

Vlaamse conceptnota verslavingszorg

Beleidsnieuws

De Vlaamse regering keurt 27 actiepunten goed voor een vernieuwde Vlaamse verslavingszorg.

Lees meer ›