Artikels

Deze artikels bundelen nieuws uit het werkveld, verslagen van studiedagen en onderzoeken, preventie-initiatieven van VAD en andere spelers in de sector, beleidsnieuws, opiniestukken, enzovoort. De meest recente artikels staan bovenaan, met de filter of zoekfunctie kan je de artikels terugvinden die voor jou relevant zijn.

Schrijf je in voor één of meerdere van onze drie nieuwsbrieven.
Zo weet je wanneer nieuwe, voor jou relevante artikels verschijnen.

5 resultaten

Werken rond alcohol en drugs met asielzoekers en vluchtelingen

Materiaalbespreking, Voorstelling projecten en initiatieven

In 2017 werd - samen met pilootcentra uit de verschillende opvangnetwerken - een draaiboek uitgewerkt, uitgetest en geïmplementeerd. De bevindingen en het resultaat lees je hier.

Lees meer ›

Een dag uit het leven van… drie begeleiders met medische deeltaak in een opvangcentrum

Een dag uit het leven van ...

Asielzoekers hebben ook medische problemen of problemen als gevolg van hun alcohol- of druggebruik. Hoe gaat men in het opvangcentrum hiermee om? We volgen Marleen, Els en Geert een dag.

Lees meer ›

Mensen met een migratieachtergrond vertellen over middelengebruik

Onderzoeksbespreking

Op welke manier hebben taboe, schaamte en sociale druk, gebrek aan informatie, etnische identiteitsvorming, acculturatiestress en gepercipieerde discriminatie een invloed op het middelengebruik?

Lees meer ›

Drugpreventie bij jongeren uit etnisch-culturele minderheden

Voorstelling projecten en initiatieven

VAD ontwikkelde een draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van drugpreventie-acties voor ECM-jongeren. Het gaat om de Rapid Assesment Response (RAR)-methodiek.

Lees meer ›

Opvoedingsondersteuning voor etnisch-culturele minderheden

Materiaalbespreking

VAD en VIGeZ werkten, in samenwerking met zes pilootregio's, aan een preventieproject voor ECM-ouders. Doel: het versterken van de opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren uitstellen.​

Lees meer ›