Zot op kamp

Afspraken maken over alcohol en drugs op kamp

Zot op kamp is een onderdeel van de methodiek Drugs in Beweging. Door middel van een bondige gids zet het jeugdbewegingen aan om op voorhand afspraken te maken over alcohol en drugs op kamp. De spelfiche met Drugbattle voor Leiding en Drugbattle voor Leden ondersteunt het bespreekbaar maken van afspraken over alcohol en drugs op kamp.

Waarom ZOT op kamp?

Tijdens de werkgroep jeugdwerk op VAD werden de noden besproken die preventiewerkers en koepelorganisaties ervaren binnen het jeugdwerk. Daaruit kwam naar voor dat het niet vanzelfsprekend is om jeugdbewegingen te motiveren om een alcohol- en drugbeleid op te stellen, en dat actie jammer genoeg vaak het gevolg is van een crisis. De vraag was dus: hoe kan het werken rond alcohol en drugs binnen een jeugdbeweging aantrekkelijker gemaakt worden?

Het thema 'kamp' vormt hier een opportuniteit. Het hoogtepunt van het jeugdbewegingsjaar wordt aangegrepen om met een positieve insteek jeugdbewegingen te motiveren op voorhand afspraken te maken rond alcohol en drugs op kamp. Zowel Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, JNM, KLJ, KAJ, JRK als FOS Open Scouting zetten hun schouders mee onder ZOT op kamp.

Zot op kamp-gids

De ZOT op kamp-gids bestaat uit vier onderdelen. Het is een kort en bondig document dat jeugdbewegingen gratis kunnen bestellen.

  • In ‘Crisis’ laten we jeugdbewegingen nadenken over enkele crisissituaties. Iedereen in de leidingsploeg kan zijn mening geven over de situatie. Binnen 5 minuten proberen ze tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ze kiezen hierbij één van de voorgestelde oplossingen of kunnen ook voor een combinatie van oplossingen of een volledig nieuwe oplossing kiezen.
  • In ‘Its a deal’ doorloopt de leidingsploeg vijf stappen. Na afloop staan al hun afspraken over alcohol en drugs op papier en zijn deze gecommuniceerd naar ouders en leden. Ook hebben ze nagedacht over wat er gebeurt wanneer afspraken niet worden nageleefd.
  • In ‘Tips en tricks’ krijgen jeugdbewegingen een aantal tips mee voor wanneer het toch uit de hand zou lopen. Wie kan je bellen, hoe handel je best, …?
  • Wistjedatjes’ verrijkt leiders en leidsters met enkele weetjes over alcohol en drugs.

Spelfiche met Drugbattle voor leiding en Drugbattle voor Leden

Het spel ‘Drugbattle voor Leiding’ laat de leidingsploeg op een speelse manier de al bestaande afspraken herontdekken. Met dit spel doorloopt de leiding al voor een groot deel stap 1 van het stappenplan binnen ‘It’s a deal’.

Drugbattle voor Leden’ is een variatie op het gelijknamige spel voor leiding. Met dit spel kan leiding de regels voor op kamp op een ludieke manier introduceren bij hun oudste leden. Geven ze inspraak aan de leden of niet? Beide opties zijn mogelijk.

Femke Decoster
Stafmedewerker Jeugd

Ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep kamp.