Zorg voor oudere en chronische illegaledruggebruikers

Adviesnota

Hoe wordt de (toekomstige) doelgroep van oudere illegaledruggebruikers best benaderd? Verschillende sectoren dienen zich met enige spoed voor te bereiden op de hulp- en zorgvragen van deze doelgroep.

We stellen vast dat er meer oudere mensen in de hulpverlening terechtkomen met een middelenproblematiek. Dat hangt samen met de veroudering van de populatie in het algemeen. Verschillende sectoren dienen zich met enige spoed voor te bereiden op de hulp- en zorgvragen van deze doelgroep.
Deze nota geeft advies over hoe de (toekomstige) doelgroep van oudere illegaledruggebruikers te benaderen. De doelgroep wordt geïdentificeerd en afgebakend, aandachtspunten bij de behandeling worden besproken en er worden aanbevelingen gegeven voor het hulpverleningsaanbod en het overheidsbeleid. De volledige tekst kan hieronder gedownload worden.

Deze tekst werd, in opdracht van de Raad van Bestuur van VAD, opgemaakt door de Adviesgroep ‘Oudere en chronische druggebruikers’ van de VAD met als leden Jessica De Maeyer, Jo Jocqué, Tino Ruyters, Anja Schillebeeks, Jo Thienpont, Sunile Maes, Annemie Vermassen, Geert Verstuyf en Tom Defillet.

Deze tekst werd op 16 januari 2015 door de Raad van Bestuur goedgekeurd.