Zorg voor een mooie start! Wat met alcohol vóór, tijdens en na de zwangerschap?

De federale overheidsdienst (FOD) volksgezondheid lanceerde op 22 oktober de campagne ‘Zorg voor een mooie start’. Deze campagne richt zich tot pre- en postnatale hulpverleners, zoals vroedvrouwen, gynaecologen en huisartsen. Met de hulpmiddelengids krijgen zij handvaten om het gesprek met zwangere vrouwen aan te gaan.

1 op de 3 zwangere vrouwen drinkt alcohol

Het gebruik van alcohol bij zwangere vrouwen in Vlaanderen is zorgwekkend. Uit de recentste cijfers blijkt dat maar liefst 32,6% alcohol drinkt gedurende de zwangerschap en 43,3% tijdens de borstvoedingsperiode. Omdat het om een heel diverse doelgroep gaat, is een systematische screening bij alle vrouwen sterk aangewezen.

Tijd voor actie!

Er is nood aan sensibilisering en advisering van alle betrokken zorgverleners. De WHO en de Hoge Gezondheidsraad benadrukken dat geen alcohol drinken tijdens de zwangerschap en borstvoeding de enige veilige optie is. Daarnaast drinkt ook wie een zwangerschapswens heeft beter geen alcohol, want alcohol heeft zowel bij mannen als bij vrouwen een negatieve invloed op de vruchtbaarheid.

There is no safe level of alcohol use during pregnancy... Preventing, reducing and ceasing the use of alcohol during pregnancy and in the postpartum period are essential components in optimizing the health and well-being of women and their childeren

World Health Organisation

Hulpmiddelengids

Op initiatief van FOD Volksgezondheid werd in samenwerking met Waalse en Vlaamse experten een hulpmiddelengids ontwikkeld voor gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen. De gids behandelt de risico’s voor het kind, de manier waarop de hulpverlener het gesprek kan aangaan en handvaten voor begeleiding en doorverwijzing. Je kan deze gids hier downloaden.

Naast de gids werd in het kader van deze campagne ook een affiche ontwikkeld die hulpverleners kunnen ophangen in hun praktijk om zwangere vrouwen te sensibiliseren. Ook de affiche en de brochure 'De mooiste start begint met een stop' (zie gerelateerd materiaal hieronder) kunnen gebruikt worden om zwangere vrouwen verder te informeren.

Eline Geukens
Algemene ziekenhuizen / Zwangerschap

Lyssa Toyinbo
Vorming & Hulpverlening