Wordt gamen meer dan een spel?

Het nieuwe postkaartje van de DrugLijn maakt met de boodschap “Wordt gamen meer dan een spel? Doe de test op www.druglijn.be/gamen” promotie voor de zelftests gamen op de website van De DrugLijn. Er is een zelftest voor meerderjarigen en één voor minderjarigen. Het postkaartje vormt een doolhof dat vanuit een gamepad vertrekt en naar De DrugLijn leidt. Je kan 20 exemplaren gratis bestellen.

Maar er is meer!

Voor achtergrondinformatie over gamen kan je steeds terecht op www.druglijn.be/gamen of in het dossier Drugs ABC Gamen (zie gerelateerd materiaal hieronder).

Wil je graag werken rond het thema gamen? Dan heeft VAD nog heel wat andere materialen om je daarin te ondersteunen.

Ouders

Om preventief te werken rond het thema gamen zijn ouders een belangrijke partner. Ouders hebben soms vragen en bezorgdheden wanneer er volgens hen teveel gegamed wordt. Om hen te ondersteunen in deze ‘nieuwe’ opvoedingstaak kan je een éénmalige sessie ‘Als kleine kinderen groot worden’ organiseren voor ouders van tieners (10-15jaar). Op een interactieve manier worden opvoedingsvragen over gamen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. Het vormingspakket ‘Als kleine kinderen groot worden’ kan je gratis downloaden of bestellen. En de folder ‘Mijn kind en gamen’ geeft antwoord op enkele veel gestelde vragen van ouders (zie gerelateerd materiaal hieronder).

Onderwijs

Ook op school kan je verantwoordelijk gamegedrag van kinderen en jongeren stimuleren. Met het lessenpakket Vlucht naar Avatar werk je met leerlingen uit de 3e graad lager onderwijs gedurende zes lessen rond het thema gamen. Op deze manier versterk je de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze kinderen en jongeren om op een verantwoordelijke manier te gamen. Lespakket en leerlingenbundels van Vlucht naar Avatar zijn gratis te downloaden of te bestellen.

Wil je rond gamen werken met een andere leeftijdsgroep? De leerlijn (zie gerelateerd materiaal hieronder) is een praktisch instrument dat schoolteam LO en SO wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, cannabis en andere illegale drugs en rond gamen.

Hulpverlening

Komen jongeren alsnog in de hulpverlening terecht, dan kan je als hulpverlener gebruik maken van de publicatie ‘Hulpverlening aan problematische gamers. Wegwijzer’. Hierin worden de basisstappen beschreven die in een behandeling aan bod dienen te komen en kunnen enkele aanvullende thema’s uitgekozen worden in het licht van de concrete problematiek van de cliënt.

Vorming

Hou zeker ook het vormingsaanbod van VAD in het oog, ook daar voorziet VAD jaarlijks een aanbod over gamen voor hulpverleners en/of preventiewerkers.

Karen Vanmarcke
Jeugdwerk / Ouderen / Gamen