Visieontwikkeling onlinehulp

De laatste jaren werden heel wat online tools en apps ontwikkeld. Uit werkgroepen blijkt dat een aantal VAD-leden hiermee al aan de slag gingen. Momenteel is er een groot aanbod, maar mist er soms omkadering. Vooraleer organisaties met onlinehulp aan de slag gaan, ontwikkelen ze idealiter een visie. VAD ontwikkelde een document ter ondersteuning van deze visieontwikkeling.

Waarom een visieontwikkeling?

Vaak wordt onlinehulp opgestart vanuit een bepaald enthousiasme. Dit is uiteraard zeer belangrijk, maar er moet ook een draagvlak voor zijn binnen de organisatie. Online tools worden best structureel ingebed en een aantal zaken op voorhand geformaliseerd: ’Waarom wil jouw organisatie aan onlinehulp doen? Wat wil je bereiken door middel van onlinehulp? Wat versta je onder onlinehulp en welke tools wil je inzetten? Wie wil je met je onlinehulp bereiken?’. Het is belangrijk dat men hierbij planmatig te werk gaat. VAD wenst met behulp van deze methodieken haar leden te ondersteunen in het ontwikkelen van een visie, één van de basisvereisten vooraleer men van start gaat met onlinehulp.

Uit wat bestaat de methodiek?

Allereerst gaat de methodiek in op het belang van het creëren van een draagvlak binnen de organisatie en het uitschrijven van een visie. Een tweede belangrijk luik is het aanbieden van een aantal handvatten voor het vormen van een visie over onlinehulp binnen de preventie, vroeginterventie en hulpverlening van middelengebruik. In het document worden er een aantal specifieke tools aangereikt die je helpen bij het ontwikkelen van een visie. Het document bespreekt verder ook de randvoorwaarden of aandachtspunten die best al in een voorbereidende fase worden opgenomen.

Je kan het document 'Visieontwikkeling onlinehulp' onder dit artikel downloaden.

Katrien Dewaelheyns
Stafmedewerker Online hulp
katrien.dewaelheyns@vad.be - 02 423 03 40