VAD helpt de brug vormen tussen de HerstelAcademies en het thema verslaving

In mei 2022 keurde de Vlaamse regering het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” goed. Dat plan moet de welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken in de nasleep van de coronacrisis. Het plan bevat zeven ambities of speerpunten waaronder Speerpunt 5 dat focust op het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem. Binnen dit speerpunt, in functie van het versterken van het mentaal welzijn en het ondersteunen van mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, hebben verschillende partners hun handen in elkaar geslagen om verschillende projecten uit te schrijven. VAD is hierbij gevraagd omwille van haar expertise inzake middelengebruik. Dit resulteerde onder andere in een deelaspect van het relanceplan genaamd HerstelAcademie en verslaving.
© Anna Shvets via Pexels

De HerstelAcademies zijn regionale samenwerkingen en partnerschappen, gestructureerd rond de 13 GGZ netwerken. Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met mentaal welzijn. Dit gebeurt in de vorm van kortlopende cursussen (veelal 3 tot 5 weken) die begeleid worden door een ervaringswerker, en een hulpverlener. Samen brengen zij een warme boodschap van hoop, verbondenheid, betekenisgeving en veerkracht. Hierbij ligt de nadruk op samen leren, op co-creatie en op toekomstgericht kijken. Voor meer informatie over de visie en werking van de HerstelAcademie kan je terecht op hun website.

Met dit project – dat loopt van mei 2022 tot eind 2023 – willen we een brug slaan tussen het thema verslaving en de HerstelAcademies, onder meer door rond gebruik, verslaving en herstel gezamenlijk een vast aanbod te ontwikkelen. Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de HerstelAcademies en organisaties werkzaam rond gebruik en herstel is hierbij essentieel. Partnerorganisaties kunnen immers op verschillende manieren inhoudelijk en praktisch bijdragen tot dit project. Zo kunnen zij meewerken aan de ontwikkeling van cursussen rond gebruik en herstel, een professional en/of ervaringsdeskundige (alleen of in duo) inschakelen om deze opleiding binnen een HerstelAcademie te geven of locaties ter beschikking stellen waar cursussen kunnen doorgaan.

© Mart Production via Pexels

VAD als partner rond het thema verslavingszorg

Hoewel enkele HerstelAcademies reeds een partner hebben rond de thema’s middelengebruik en verslaving, is het een concrete projectdoelstelling om dergelijke samenwerking verder uit te breiden. Enerzijds streven we naar een extra partnerschap vanuit de verslavingszorg en het preventielandschap per regionale HerstelAcademie. Anderzijds willen we, vanuit de praktijk, trainersduo’s van hulpverleners en ervaringsdeskundigen aanstellen. Via deze weg willen we binnen de HerstelAcademies een laagdrempelig aanbod voorzien voor een, nog steeds getaboeïseerde, thematiek die vele Vlamingen raakt.

VAD als partner binnen het project coördineert de zoektocht naar nieuwe partners en ondersteunt waar nodig bij de ontwikkeling van nieuwe cursussen. Daarnaast engageert VAD zich voor het ontwikkelen en geven van een vorming rond herstel en verslaving voor nieuwe trainersduo’s. Met deze omkadering kunnen trainersduo’s onmiddellijk aan de slag gaan. Ten slotte zal VAD ook meewerken aan de ontwikkeling van modulair cursusaanbod op Vlaams niveau. Zo hebben nieuwe trainersduo’s die een cursus rond het thema verslaving uitwerken een resem aan informatie tot hun beschikking.

In dit project zetten we in op een werkproces dat uitgaat van ‘co-creatie’, waarbij HerstelAcademies en partners (waaronder VAD) nauw samenwerken en waarbij zowel ervaringsdeskundigen, hulpverleners, coördinatoren als projectmedewerkers op een evenwaardige manier deelnemen aan het werk dat voor ons ligt. Zo werd alvast een driemaandelijkse werkgroep ingericht om deze actoren samen te brengen rond het project.

Vanuit VAD werken er twee collega’s op dit project: Jani Pestana en Michelle van Impe. Voor meer informatie kun je altijd bij hen terecht. De coördinatie van de Herstelacademies op Vlaams niveau gebeurt door Toon Derison van Psyche vzw. Bij hem kan je terecht voor algemene vragen over HerstelAcademie. Als je interesse hebt om een specifieke HerstelAcademie te contacteren, voor vragen of een mogelijk partnerschap, kan je terecht op hun regionale site.

Jani Pestana & Michelle van Impe
Vorming herstelacademie