VAD doet appel op verantwoordelijkheidszin in tijden van corona: “Laat alcoholpromoties nu achterwege.”

29/04/2020

Door de lockdown gaan we anders om met alcohol, en dat houdt risico's in. VAD roept alle betrokken producenten en verkopers op om in deze periode af te zien van reclame en kortingen voor alcoholische dranken.

Alcoholische dranken en de coronacrisis

Iedereen merkt het op: de lockdown veranderde onze relatie met alcohol. In cafés of restaurants kunnen we niet terecht, dus er ontstaan nieuwe patronen. Wie thuiswerkt, viert met het eerste glas misschien het einde van de werkdag. Wie technisch werkloos is, drinkt misschien wat vroeger op de dag het eerste glas. Een drankje in de lentezon omdat we een vakantiegevoel hebben of een glas tegen de verveling. En thuis drinken is goedkoper dan op café. Dat valt mee.

De keerzijde is dat drinken tussen vier muren meer risico’s inhoudt. Er is minder sociale controle. En thuis schenken we de glazen ook royaler vol. Drinken is bovendien geen goede strategie om gevoelens van stress, angst, eenzaamheid of verveling te verdrijven. Integendeel, het kan mensen met emotionele, financiële of relationele problemen over de rand duwen.

De DrugLijn hoort en leest dagelijks anonieme verhalen over de impact van alcohol in deze bijzondere tijden: mensen die gestopt waren die hervallen, mensen die geen maat meer kunnen houden, anderen die willen stoppen maar niet weten hoe of waar ze terecht kunnen, tot en met verhalen waarbij alcohol het vuur aan de lont van huiselijk geweld is.

De WHO over alcoholbeleid

Al die redenen maken dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oproept om tijdens de coronacrisis extra voorzichtig met alcohol om te gaan. Alcohol ondermijnt de gezondheid en wie daardoor een verminderde weerstand heeft, kan sneller besmet raken en zwaarder ziek worden. Wie dronken is, heeft het moeilijker om zich aan de coronarichtlijnen te houden. Wanneer politiediensten de voorbije weken bij incidenten of overtredingen dienden in te grijpen, was er vaak alcohol in het spel. Nu overheden, bedrijven en burgers alles in het werk stellen om de impact van de coronacrisis beheersbaar te maken, is het dus niet meer dan logisch om ook oog te hebben voor de risico’s van alcoholgebruik.

Internationaal namen een aantal landen al maatregelen. Welke maatregelen effectief zijn, dat was echter ook al voor de coronacrisis duidelijk. De WHO spreekt op dat vlak van 3 zogeheten ‘best buys’ in alcoholbeleid: naast het beperken van het aanbod en de beschikbaarheid, vormen een doordacht prijsbeleid en een inperking van de reclame de beste maatregelen om de impact van alcohol op de volksgezondheid in te perken.

Desondanks duiken in deze tijden onverminderd alcoholpromoties op. Ze staan in de supermarkt liefst meteen aan de ingang al uitgestald. En uiteraard kan je alcoholische dranken nu ook online bestellen, inclusief discrete en gratis thuislevering.

Uit onderzoek weten we dat prijs en reclame het aankoop- en drinkgedrag sterk kunnen sturen.

Katleen Peleman, directeur van VAD

‘Dat is betreurenswaardig’ vertelt Katleen Peleman, directeur van VAD. ‘We weten uit onderzoek dat een verantwoordelijk prijs- en reclamebeleid het aankoop- en drinkgedrag sterk kan sturen. Zo voerde de Schotse overheid een paar jaar terug een prijsverhoging in om het thuisdrinken, wat vaker dan in de horeca gelijk staat met zwaar en ongecontroleerd drinken, aan te pakken. Met veelbelovende resultaten. Ook een land als Frankrijk maakte al langer de keuze om alcoholreclame (bijvoorbeeld in de media of in de sport) sterk aan banden te leggen. In deze coronatijden zijn zulke maatregelen zinvoller dan ooit’.

Oproep tot gezamenlijke verantwoordelijkheid

De coronacrisis roept ons allemaal tot verantwoordelijkheid: door thuis te blijven, thuis te werken, door zelf de kinderen bij te staan voor hun schooltaken, door helaas ook je zaak te sluiten, door handhygiëne en afstand te houden en nog veel meer. Op dit moment investeren tal van bedrijven en handelszaken in maatregelen om een heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen. De grote meerderheid van de mensen houdt zich aan de maatregelen.

Het valt dan ook niet uit te leggen waarom we die verantwoordelijkheid niet doortrekken naar de verkoop en de promotie van alcohol.

Nu promoties weer onbeperkt toegelaten worden, roept VAD alle betrokken producenten en verkopers op om actieve reclame en kortingen voor alcoholische dranken achterwege te laten.

‘Nu mensen zoveel inspanningen leverden in de strijd tegen corona, is het tegenstrijdig om hen in verleiding te brengen om éxtra alcohol te kopen. Alcohol draagt een hoge maatschappelijke kost met zich mee’, klinkt het nog bij VAD. We dagen daarom alle producenten en verkopers, maar ook op termijn de horeca, uit: ga creatief op zoek naar alternatieven zoals bijvoorbeeld mocktails die economisch rendabeler zijn dan alcohol aan dumpingprijzen en die ook stroken met de gezonde keuzes die nu veel mensen maken (denk maar aan mensen die nu aandacht hebben voor voldoende beweging, buitenlucht en gezond koken). Verantwoordelijk met alcohol omgaan is ook een manier om voor jezelf en voor elkaar te zorgen’.

Katleen Peleman, directeur van VAD