Uitgaansonderzoek: al 12 jaar een goede barometer

In 2003 werd van start gegaan met het VAD-uitgaansonderzoek. Ondertussen werd dit onderzoek al zes keer uitgevoerd, de laatste keer in 2015. Telkens werden om en bij de 700 respondenten bevraagd over hun uitgaan en alcohol- en druggebruik. De resultaten van deze onderzoeken maken het mogelijk om een evolutie te schetsen over de jaren heen.

De onderzoekspopulatie

In 2015 vulden 770 uitgaanders de enquête in. Allen werden ze bevraagd op dance events, in clubs en op muziekfestivals. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 25 jaar en 6 maanden. Iets meer dan de helft is man. De helft van de respondenten gaan minstens één keer per week op café, één op de zes gaat minstens eens per week naar fuiven/party's en naar discotheken/clubs.

Enkele trends in het middelengebruik

We zien dat het gebruik van cannabis tussen 2003 en 2015 duidelijk gedaald is, zowel op het vlak van het laatstejaarsgebruik als van het regelmatig gebruik. Het gebruik van GHB, dat in 2007 opvallend piekte, is ondertussen duidelijk over dat hoogtepuntje heen. Het wordt nog amper gebruikt.

Anderzijds lijken sommige illegale drugs (terug) in de lift te zitten. Zo kenden xtc, na een terugval in 2009 ten gevolge van de tijdelijk minderwaardige kwaliteit van de pillen, nadien terug een revival. In 2015 situeerde het laatstejaarsgebruik van xtc zich op het hoogste peil van alle uitgaansonderzoeken. Ook ketamine lijkt aan een opmars bezig, ook al blijft het gebruik nog eerder beperkt.

Alcohol en cannabis zijn vanouds de meest gebruikte middelen. Dit geldt niet alleen op het vlak van laatstejaarsgebruik. Ook op het vlak van regelmatig gebruik (min. 1x/week) scoren zij hoog: zeven op de tien uitgaanders drinken minstens één keer per week alcohol, één op de zes gebruikt minstens eens per week cannabis. Voor alle andere middelen ligt het regelmatig gebruik aan de lage kant (rond 3% of minder).

Gebruikspatronen

Bijna zes op de tien uitgaanders drinken alcohol net voor ze uitgaan. De voornaamste redenen voor dit indrinken zijn het in stemming geraken en het geld besparend aspect (zelf gekochte drank is veel goedkoper dan alcoholische drankjes die je in uitgaansgelegenheden koopt). Een derde van de uitgaanders doet minstens één keer per week aan bingedrinken, zijnde minstens 4 glazen alcohol voor vrouwen en minstens zes glazen alcohol voor mannen in een tijdsspanne van twee uur. Ondanks deze genderspecifieke afbakening blijkt bingedrinken vooral een mannenzaak te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er onder uitgaanders vier keer meer mannen dan vrouwen zijn met risicovol gebruikspatroon van alcohol.

Ongeveer 5% van de uitgaanders geeft aan regelmatig middelen te combineren. Combigebruik van alcohol met illegale drugs komt iets vaker voor dan combigebruik van verschillende illegale drugs.

Gezondheidsmaatregelen in de lift

De resultaten van de opeenvolgende onderzoeken tonen aan dat de respondenten in uitgaanssettings steeds meer gezondheidsmaatregelen toepassen. Zo kent het voldoende water drinken, het niet onder invloed met de wagen rijden, het afspraken maken met vrienden en het uittrekken van kledij als het te warm wordt duidelijk meer opvolging dan in het begin van het VAD-uitgaansonderzoek. Ook het feit dat nog amper iemand geen gezondheidsmaatregelen in acht neemt bij het uitgaan ondersteunt de nood aan structurele preventie-initiatieven in de uitgaanswereld.

In 2018 wordt het zevende uitgaansonderzoek uitgevoerd.

Johan Rosiers
Ginger / Uitgaansonderzoek / Studentenbevraging / Sportivos