Twee nieuwe VAD-medewerkers stellen zich voor

Femke Decoster en Erik Helderweert zijn de twee nieuwe gezichten die je op VAD kan ontmoeten. Of in het werkveld. Want zowel Femke als Erik zijn ook actief buiten de VAD-muren. Femke in de opvangcentra voor asielzoekers en Erik in het uitgaansleven. Een kennismaking!

Femke Decoster

In 2013 behaalde ik mijn master in de internationale politiek aan de Universiteit Gent en begon ik onmiddellijk nadien als stafmedewerker diversiteit bij FOS Open Scouting.

Ik werkte er rond het bereiken van kwetsbare doelgroepen en organiseerde uitwisselingsmomenten tussen doelgroep specifieke werkingen en de eigen vereniging. Na drie jaar werd ik verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid inzake seksuele integriteit, een alcohol- en drugbeleid, het werken met kwetsbare groepen, co-educatie, …

Ik werk ondertussen al twee maanden als projectmedewerker bij VAD. Samen met mijn collega’s Hanna Peeters en Fred Laudens, ben ik verantwoordelijk voor het Fedasil-project. Met de opvangcentra voor asielzoekers werken we een alcohol- en drugbeleid op maat uit en organiseren we lokale netwerkevents tussen de begeleiders van de opvangcentra en de alcohol- en drughulpverlening.

Voor vragen kan je me steeds bereiken via femke.decoster@vad.be of 02 423 03 59.

Erik Helderweert

In 2012 behaalde ik mijn bachelor orthopedagogie aan de Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Via mijn stage bij het toenmalige ODD (Onthaal Dakloze Drugsgebruikers) vond ik mijn weg naar Free Clinic vzw. Ik kon aan de slag binnen het MSOC als psychosociaal hulpverlener en deed dit twee jaar met veel plezier. Binnen deze vzw stroomde ik verder naar de jongerenwerking, Plug-INN. Niet veel later koos ik er voor deze job te combineren met een job bij CAW Antwerpen, binnen de deelwerking Het Alternatief. Zij beogen hierbij ongeveer dezelfde doelgroep als Plug-INN te bereiken, al ligt de focus meer op het sociaal-administratieve werk. De perfecte combinatie dus.
Een zestal jaar geleden startte ik als vrijwilliger bij Breakline en heb dan ook de werking zien evolueren naar het huidige Safe ’n Sound. Het partypeer werk heeft me vanaf het begin erg aangesproken: eerlijke communicatie, praktische ondersteuning en de mensen binnen hun eigen setting bereiken, heeft voor mij altijd gewerkt.

In maart 2018 startte ik dan ook met veel enthousiasme als coördinator van Safe ’n Sound en sinds april volg ik als stafmedewerker Uitgaan het PARTY-project op. Dit project focust zich op het ontwikkelen van methodieken en trainingen voor online peersupport (e-vrijwilligers) en dit binnen een grensoverschrijdende setting: een samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk in functie van Quality Nights, Quality Bars, en Quality Events.

Voor alle vragen over schade- en risicobeperking, partypeer werk en uitgaan kan je vanaf nu ook bij mij terecht via erik.helderweert@vad.be en 02 423 03 54 .