Tournée Minérale-verhaal ingezet in campagne voor Europese beleidsmakers

VAD nam deel aan een campagne gericht op EU-politici en hun entourage, die erop gericht is om de juiste, preventieve maatregelen te laten stemmen in het EU-parlement. De organisatie Eurocare verzamelde daarvoor verhalen uit de alcoholpreventiesector in heel Europa. Wij brachten in dat kader het verhaal over het succes van Tournée Minérale in België.

Een samenwerking voor beter Europees alcoholbeleid

VAD maakt deel uit van Eurocare, The European Alcohol Policy Alliance. Dat is een groepering van 52 organisaties die werkzaam zijn in alcoholpreventie, in 21 Europese landen. Het Eurocare-team werkt samen met Europese beleidsmakers, om te verzekeren dat alcoholgerelateerde schade de correcte politieke aandacht krijgt op EU-niveau. Ze zetten wetenschappelijk onderbouwde maatregelen op de agenda, en bezorgen de EU-parlementsleden de correcte informatie die ze nodig hebben om politieke keuzes te maken die gezondheid en welzijn op de eerste plaats zetten. De maatregelen die Eurocare naar voor schuift zijn erg divers: van gezondheidslabeling op alcoholverpakkingen, over minimumprijzen voor een standaardglas alcohol, tot het beperken van de beschikbaarheid van alcohol. VAD steunt hun werking met volle overtuiging.

AWARH23-campagne laat mensen hun verhaal vertellen aan beleidsmakers

© Eurocare

Caren Willig van het Smoke Free Partnership, aan het woord in één van de campagnevideo's.

Een van de initiatieven van Eurocare is de AWARH-campagne, de ‘Awareness Week on Alcohol Related Harm’, die elk jaar eind november plaatsvindt. Dit is geen typische preventiecampagne gericht op het grote publiek, maar een heel gerichte actie. Het doelpubliek zijn de EU-parlementsleden en hun entourage, die alcoholmaatregelen op de agenda kunnen zetten. De doelstelling? Deze mensen overtuigen van het belang van een correct, wetenschappelijk onderbouwd Europees alcoholbeleid, hen tonen dat gezondheidswinst op dit thema haalbaar is, èn dat het ook politiek interessant is om deze thema’s op te pakken.

Politici zijn ook maar mensen, en de beste manier om mensen te overtuigen, is met sterke, enthousiasmerende verhalen. Daarom wou de AWARH-campagne van 2023 een stapje verder gaan dan enkel feiten en cijfers onder de aandacht brengen. Eurocare nodigde mensen uit die in heel Europa werken aan alcoholpreventie. Ze werden met een storytelling workshop getraind om hun persoonlijke ervaringen om te zetten in een overtuigend verhaal. Deze verhalen werden gefilmd, en dan via sociale media rechtstreeks getarget naar de relevante EU-beleidsmakers.

Tournée Minérale als bewijs dat het publiek openstaat voor gezondheidsboodschappen over alcohol

Voor VAD nam Jonathan Deleener deel aan de workshop van Eurocare. Hij is sinds 2017 betrokken bij de organisatie van Tournée Minérale, en heeft in dat project persoonlijk ervaren hoe een preventie-initiatief een heel land kan raken. Tournée Minérale bewijst dat de bevolking als geheel tot op zekere hoogte beseft dat alcohol een ongezond product is, en dat ze – mits een duwtje in de rug – wel degelijk bereid is om minder alcohol te drinken. Ook niet onbelangrijk: het toont dat maatregelen op vlak van alcoholpreventie wel degelijk populair en gedragen kunnen zijn.

Die argumenten werden door middel van een persoonlijke anekdote overgebracht in het volgende filmpje:

Meer weten over de AWARH-campagne? Surf naar www.awarh.eu
Meer weten over Tournée Minérale? Surf naar www.tourneeminerale.be

Jonathan Deleener
Stafmedewerker Communicatie