Tournée Minérale: 8 op 10 deelnemers dronk geen druppel alcohol in februari

Het einde van de alcoholvrije Tournée Minérale-maand dateert alweer van 28 februari. Toch bleven een aantal vragen over de campagne van VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker onbeantwoord. UGent voert een onderzoek uit om te achterhalen of de campagne onder meer echt tot andere alcoholgewoonten en -attitudes geleid heeft. De volledige resultaten van dat onderzoek zullen nog tot het einde van dit jaar op zich laten wachten, maar een aantal interessante conclusies komen nu al bovendrijven.

Bij de start van de campagne nam UGent een eerste online enquête af onder de deelnemers, om de alcoholgewoonten en –attitudes vóór de actie vast te leggen. Begin april werd een nieuwe enquête gelanceerd die onder andere naging hoe het drankgebruik van de deelnemers eruitzag tijdens Tournée Minérale. De conclusies in dit persbericht zijn gebaseerd op een deel van de gegevens van deze bevraging. In september zal er een derde en laatste enquête volgen, om te weten te komen of de deelnemers ook op langere termijn anders met alcohol omgaan.

De drie meest gemelde voordelen waren: zich beter in zijn vel voelen, beter slapen en meer energie in de vrije tijd hebben.

Eerste conclusies UGent: Hoe hebben de deelnemers Tournée Minérale ervaren?

Van de 122.460 deelnemers die zich via de website op Tournée Minérale hadden ingeschreven, vulden 19.192 deelnemers de tweede enquête in (dat is iets meer dan 15%). Het gaat om 14.487 Nederlandstaligen en 4.705 Franstaligen. Uit hun antwoorden trekken de onderzoekers nu al de volgende conclusies:

8 op 10 dronk geen alcohol

De campagne moedigde de mensen aan om 28 dagen lang geen alcohol te drinken. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de deelnemers daar ook volledig voor gegaan is: 80% van de deelnemers heeft de volledige maand februari geen druppel alcohol gedronken. De overige 20% heeft of af en toe toch gedronken, of op een gegeven moment volledig opgegeven.

Alternatieven voor alcohol vielen in de smaak

Alternatieven voor alcohol die vooral in de smaak vielen waren deels voorspelbaar: meer water, frisdrank (light en gesuikerd), meer thee. Vernieuwend waren vooral de mocktails. Tournée Minérale heeft zeker haar steentje bijgedragen in de doorbraak van deze alcoholvrije drankjes: 4 op de 10 zei (veel) meer mocktails dan anders gedronken te hebben.

Sociale gelegenheden waren moeilijkste obstakel

De onderzoekers vroegen de deelnemers ook wanneer ze het moeilijk vonden om ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. ‘Bij sociale gelegenheden’, zoals familie-etentjes, feestjes en recepties, was daarbij het meest aangeduide antwoord (44%). Sommige respondenten (37%) vonden het ook moeilijk om bepaalde gewoontes te doorbreken, zoals een glas wijn bij de maaltijd of een pint bier op vrijdagavond.

Deelnemers voelden zich gesteund door familie en vrienden

De meeste deelnemers kregen geen kritiek op hun deelname, en ‘gebrek aan steun’ was voor de meesten dan ook geen factor in het al-dan-niet slagen van de uitdaging. Integendeel, 40% voelde zich door hun vrienden en familie gesteund. Meer dan de helft van de deelnemers merkte ook op dat de campagne hen stimuleerde om met vrienden en familie over alcohol te praten.

86% van de deelnemers ziet het zitten om volgend jaar opnieuw deel te nemen.

Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn vliegen er alvast in om er weer een interessante editie van te maken!

Profacts: 15% van de volwassen Belgen deed mee aan Tournée Minérale

122.460 Belgen hebben zich in december en januari ingeschreven op de website van Tournée Minérale. De deelnemers aan het onderzoek van UGent, waar de bovenstaande conclusies uit voortkomen, komen uit die groep van ingeschrevenen. Dat laat één blinde vlek. Het is namelijk te verwachten dat heel wat Belgen meededen aan de maand zonder alcohol, zonder zich in te schrijven op de website. Marktonderzoeksbureau Profacts bevroeg daarom 1.138 willekeurige meerderjarige Belgen (niet in opdracht van Stichting tegen Kanker of VAD/De DrugLijn). 96% van hen had van de campagne gehoord, en 15% had deelgenomen aan Tournée Minérale. Een spectaculair resultaat! Want dit zou betekenen dat een veelvoud van het aantal deelnemers dat zich inschreef op de website heeft meegedaan aan de maand zonder alcohol.

Beide onderzoeken tonen aan dat de gesprekken over alcoholgebruik overal aanwezig waren in de maand februari. Zowel in de (sociale) media, als in de gesprekken tussen mensen.

Beide onderzoeken tonen nu al aan dat de gesprekken over alcoholgebruik overal aanwezig waren in de maand februari, en dit zowel in de (sociale) media als in de gesprekken tussen mensen. En dàt was uiteindelijk de hoofddoelstelling van Tournée Minérale: de mensen doen nadenken over de plaats van alcohol in de samenleving en hen stil doen staan bij hun eigen alcoholgebruik.

Tournée Minérale 2018 in de planning

Ben je professional in de preventie- of hulpverleningssector, of ben je preventieverantwoordelijke in een bedrijf of organisatie? Noteer dan alvast in je agenda: in februari 2018 komt er een nieuwe editie van Tournée Minérale. In het najaar leveren we opnieuw het nodige materiaal aan waar jij mee aan de slag kan.

Downloads

Jonathan Deleener

Stafmedewerker communicatie