Individueel Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik voor Jongeren

De SEM-J is een screeningsinstrument dat medewerkers van CLB, BJZ en JAC kunnen gebruiken in het kader van een individuele begeleiding van een jongere (12-18 jaar).

Wat is de SEM-J?

Met de SEM-J kan je op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier een ernstinschatting maken van het middelengebruik van een jongere en van de nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding. De meerwaarde van dit instrument is dat het de mogelijkheid biedt om subjectieve signalen en indrukken in zekere mate te objectiveren en een globaal plaatje samen te stellen van het gebruik van een jongere en zijn functioneren op diverse levensdomeinen. Aangevuld met andere belangrijke info rond het functioneren van de jongere (schoolresultaten, vrijetijdsbesteding, contacten met ouders en vrienden,…), kan het resultaat van de SEM-J helpen om het begeleidingstraject van de jongere verder uit te tekenen.

Wat bevraagt de SEM-J?

De SEM-J vragenlijst bestaat uit 40 vragen, gegroepeerd in 5 schalen:

  • probleemernst: gaat na in welke mate de jongere betrokken is bij drugs en druggebruik en geeft een globale meting van de ernst van het middelenprobleem;
  • onwaarschijnlijkheid en defensiviteit: gaat na in welke mate de antwoorden van de jongere betrouwbaar zijn (overdrijving of sociaal wenselijk antwoorden);
  • psychosociale indicatoren: kijkt naar persoonlijke problemen (emotioneel, cognitief, fysiek,…) die geassocieerd kunnen zijn met druggebruik;
  • gebruiksgeschiedenis: bekijkt de gebruiksfrequentie van alcohol, cannabis en andere drugs.

Hoe gebruik je de SEM-J?

De handleiding geeft je de nodige richtlijnen voor het gebruik van de SEM-J:

  • wanneer neem je de SEM-J af;
  • voorbereiding van de afname met je team en met de jongere;
  • hoe organiseer je de afname praktisch, welke instructies geef je;
  • hoe de jongere verder begeleiden (al dan niet naar doorverwijzing);
  • ...

De handleiding kan je downloaden op de startpagina van de SEM-J.

Bekijk de testversie indien je graag een beeld krijgt van de SEM-J. De antwoorden die je ingeeft worden niet opgeslagen.
Gebruik de werkversie enkel en alleen bij een effectieve afname.

Nina De Paepe
Preventie onderwijs / Middelengebruik bij mensen met een beperking