Schrijf je sportclub in voor de effectevaluatie van Sportivos

Sportivos werkt voor de club en voor de leden
Sportivos is een preventietraject voor sportclubs met focus op alcohol en cannabis. Met Sportivos ontwikkelen clubs een haalbaar alcohol- en drugbeleid en wordt de sportclub geholpen om op een verantwoordelijke, gezonde en sportieve manier bezig te zijn met alcohol en andere drugs.

Meten is weten

Het Sportivos-traject is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Toch moet ook zwart op wit bewezen worden dat Sportivos zijn doel bereikt: de leden gezonder maken, de club veiliger en gezelliger maken en de clubverantwoordelijken bekwamen, zodat ze problemen door alcohol- en druggebruik kunnen voorkomen of beperken indien ze zich toch voordoen.

De eerste acht sportclubs die zich inschrijven voor de evaluatie van Sportivos krijgen een bon ter waarde van €150 euro. Bovendien worden er nog 40 bonnen van €15 euro verdeeld over de 8 sportclubs.

Voorwaarden

Dertig procent van de leden van de sportclub moet tweemaal een vragenlijst invullen. Eenmaal voor de aanvang van Sportivos en een tweede keer na het behalen van het bronzen label.

Met deze evaluatiemethode wordt de evolutie bij alle clubs op dezelfde manier gemeten. Hiermee probeert het onderzoek effecten aan te tonen op verschillende vlakken: algemeen alcoholgebruik, verschillende facetten van veiligheid en gezelligheid, dronkenschap, cannabisgebruik, zorg dragen voor elkaar, implementatie van wetgeving, stijging van het ledenaantal en de inkomsten. Als elke deelnemende club dezelfde evolutie doormaakt, is er een goede basis om aan te tonen dat Sportivos werkt.

Doelstelling

Dit onderzoek wil aantonen dat Sportivos een succesvol en wenselijk programma is voor de samenleving en de sportclubs in kwestie. De ambitie van Sportivos is om de deelnemende clubs niet enkel op sportief en gezondheidsvlak te doen scoren, maar ook op financieel vlak.

Onderzoekspopulatie

Alle sportclubs van alle bestaande niveaus in Vlaanderen die wensen deel te nemen aan het Sportivos-traject of die al een Sportivos sportclub zijn, worden via de sportbestuurder gecontacteerd en krijgen het voorstel om vrijwillig mee te doen. De doelgroep van Sportivos zijn a priori teamsporten in recreatief en laag tot middel competitief niveau. Het kunnen clubs zijn met of zonder jeugdwerking. Zowel gemengde clubs als mannen- en vrouwenclubs behoren tot de doelgroep. Belgische topclubs kunnen uiteraard ook meedoen met Sportivos.

Nooit stilzitten, blijven evalueren

Op basis van de resultaten zal het Sportivos-traject waar nodig worden bijgeschaafd en verbeterd. Verder zullen de resultaten ook helpen om Sportivos te verspreiden naar alle sportclubs in Vlaanderen. Ten slotte willen we met dit onderzoek ook wetenschappelijk bijdragen aan preventie door mee te bouwen aan de kennis over wat werkt en wat niet.

Interesse?

Ben je als lid van een federatie geïnteresseerd om samen te werken voor de implementatie en evaluatie van Sportivos binnen (een deel van) de clubs van je federatie? Neem dan zeker contact op met VAD (sportivos@vad.be). Samen maken we er een praktijkgericht project van wetenschappelijke topkwaliteit van!

Zit je in het bestuur van een sportclub en ben je geïnteresseerd? Overtuig in de eerste plaats de rest van het bestuur om mee te doen.

Heb je hierbij hulp nodig? Neem contact op met VAD (sportivos@vad.be). Als een club met het traject begint, is het van belang dat zo veel mogelijk leden ook effectief de vragenlijsten invullen. Verspreid ze via al jullie kanalen naar de leden en moedig ze aan om aan dit wetenschappelijke onderzoek deel te nemen.

Contact

Sportivos project manager (VAD): sportivos@vad.be

Thierry Devreker (UZ Brussel): thierry.devreker@uzbrussel.be

Ellen Coghe
Preventie / Sector sport