Samenwerken met de GGZ binnen de 107-ontwikkelingen

Artikel 107 van de ziekenhuiswet kondigt een aantal ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg aan. Naast de omzetting van bedden in stoelen en vooral in mobiele teams, hebben die aanpassingen een vermaatschappelijking van de zorg voor ogen. Die doelstelling is voor het gespecialiseerd aanbod inzake middelenmisbruik niet nieuw. Herstelgericht werken en het ontwikkelen van activiteiten zo dicht mogelijk bij of in de leefomgeving van de patiënt, gebeurt bij ons al langer.

Wij doen nu al aan outreach in straathoekwerk en harm reduction. We betrekken ervaringsdeskundigen. We zijn actief via preventie-initiatieven in gemeentes, van scholen tot in dancings. We hebben initiatieven die het hele continuüm beslaan van vroeginterventie, online en telefonische hulp tot crisisinterventie, langdurige behandelprogramma’s en dubbeldiagnoseklinieken. We hebben initiatieven voor kinderen van verslaafde ouders en voor verslaafde ouders met kinderen, we zijn aanwezig in gevangenissen, enzovoort.

Onderling overleg, coördinatie en samenwerking -ook met sectoren buiten de Geestelijke Gezondheidszorg- kennen we al jaren. Onze initiatieven werden enkel beperkt door krimpende budgetten, tijdelijkheid van projectsubsidie en onzekerheid door versnippering van subsidiërende – federaal of regionaal - overheden.

Visietekst

De visietekst gaat in op wat 'vermaatschappelijking van de zorg' precies inhoudt, op de functieverdeling van de verslavingszorg, de samenwerking over de organisaties en sectoren heen, en de coördinatie van al die inspanningen. De volledige tekst kan hieronder gedownload worden.

Deze tekst werd, in opdracht van de Raad van Bestuur van VAD, opgemaakt door de Adviesgroep ‘Samenwerken met de GGZ binnen de 107 ontwikkelingen’ van de VAD met als leden Paul Van Deun, Jurgen Maegerman, Jan Theuwen, Dirk Vandevelde, Geert Vanham, Frieda Matthys, Lieve Jordens, Tino Ruyters, Dominique Coopman, Lieselot Philips, Geert Verstuyf en Gilles Geeraerts.

Deze tekst werd op 20 november 2015 door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Redactie VAD en toevoeging paragrafen uit tekst 1 goedgekeurd op DB 02/12/2015.