Rebootkamp, the next level!

Reboot, het kamp voor risicovolle en problematische gamers, breidt uit. Wat begon met een eerste projectjaar met twee lokale Limburgse Rebootkampen, zit ‘in the next level’ verspreid over Vlaanderen.

Reboot?!

Reboot is een zorgmethodiek die risicovolle en problematische gamers die nood hebben aan een offline herstart, mee op kamp neemt. Het kadert binnen het gedachtengoed van peersupport en vroeginterventie. Tijdens een Rebootkamp komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt verstoord te worden of verstoord is.

De jongeren maken op een ervaringsgerichte manier kennis met alternatieve vrijetijdsinvullingen en de uitbouw van een offline netwerk. Er wordt gewerkt met actieve, creatieve en reflectieve groepssessies met oog voor het individu, groepsdynamica en zelfontdekking. Jongeren worden aangemoedigd om het kampprogramma zelf mee vorm te geven. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief deelnemen en leren initiatief te nemen tijdens de duur van het kamp. Na het kamp maken deelnemers deel uit van een online community om het verderzetten van gezamenlijke offline initiatieven te stimuleren.

Reboot was een plek waar ik vrienden kon maken.

Een deelnemer

Praktijk- en onderzoekservaringen hebben geleerd dat gamers die overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit bij hun interesses, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Reboot was een plek waar we plannen maakten om meer te sporten.

Een deelnemer

Tijdens Reboot leren jongeren de valkuilen kennen van het gamen en worden ze bewuster van hun gamegedrag. Dit heeft tot doel om een gezondere balans op te maken tussen een online en offline netwerk.

Ik dacht dat het een therapiekamp zou worden en zag er daarom erg tegenop om te komen. Maar het is heel fijn om hier met andere gamers leuke dingen te doen, anders zou ik toch maar thuis zitten te gamen.

Een deelnemer

Van Limburg naar Vlaanderen

In 2017 werden twee Rebootkampen georganiseerd door CAD Limburg. Uit de evaluatie bleek dat deelnemen aan Reboot een meerwaarde was voor de jongere (en zijn/haar context) op vlak van de uitbouw van een offline netwerk en het anders invullen van vrije tijd.

In 2018 werden de eerste stappen in een Vlaamse uitrol gezet. Er gingen drie positief geëvalueerde kampen door: in Limburg (CAD Limburg), Oost-Vlaanderen (CGG Eclips, CGG Waas&Dender) en Antwerpen (CGG VAGGA, JAC Antwerpen, CGG Kempen). Hierbij werd de nood gesignaleerd om verder te kunnen inzetten op ontmoeting na het kamp.

Om hieraan en aan de vraag naar Rebootkampen tegemoet te kunnen komen, haalde CAD Limburg een derde projectsubsidie binnen van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In 2019 kunnen hierdoor vijf kampen georganiseerd worden. Met een provinciale spreiding van de kampen kunnen gamers zo dicht mogelijk bij huis op kamp gaan. Zo leren ze alternatieve vrijetijdsactiviteiten uit de eigen regio kennen en kunnen ze nadien makkelijker contacten onderhouden met andere deelnemers.

Het gamen is een tijd geminderd en hij probeert contact te houden met de andere kampleden.

Een ouder

Wie - wat- waar?

Alle informatie over de kampen die doorgaan in 2019 is te vinden op www.rebootkamp.be. Voor meer informatie over Reboot, kan je terecht bij Dimitri Das (CAD Limburg) Tel: (0)11 71 60 01. Email: Dimitri.Das@cadlimburg.be

Hanna Peeters
Gezinnen / Kwetsbare groepen

Femke Wijgaerts
Vorming & hulpverlening