Projectoproep ‘Samen de sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’

De Vlaamse Regering kende 1,5 miljoen euro subsidie toe aan VVSG voor lokale preventieprojecten die de sociale gezondheidsongelijkheid dienen te verminderen. Met dit initiatief wil men bestaande preventiemethodieken beter laten aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare groepen.

De Vlaamse Regering kende 1,5 miljoen euro subsidie toe aan VVSG voor lokale preventieprojecten die de sociale gezondheidsongelijkheid dienen te verminderen. Met dit initiatief wil men bestaande preventiemethodieken beter laten aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare groepen.

Projectvoorstellen worden ingediend vanuit één of meerdere lokale besturen samen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties die ervaring en expertise hebben op vlak van preventie. Uiterlijk indieningsdatum: 15 september. De subsidie bedraagt minimum € 170.000 en maximum € 230.000 ( voor personeel + werkingskost). De specifieke modaliteiten vind je hier.

Naar aanleiding van deze oproep bundelde VAD het ondersteunend materiaal naar kwetsbare groepen. In de download onder deze oproep, vind je een korte presentatie met de belangrijkste elementen en een overzicht van VAD-methodieken gericht naar kwetsbare groepen. Hiermee willen we inspiratie bieden voor preventieprojecten rond alcohol- en andere drugs die mogelijk als voorstel verder kunnen worden uitgewerkt.

Indien er in jouw werkingsgebied interesse is, dan staan we vanuit VAD ter beschikking voor ondersteuning wat betreft het thema alcohol en andere drugs.

Downloads

Indrani Muyldermans
Welzijn & Gezondheid