Procesevaluatie cannabiscampagne 2014 'Laat je niet vangen'

In 2014 werd het bereik en de appreciatie van de campagne over cannabis gemeten.

De insteek van deze campagne was welzijn en gezondheid (ontraden van gebruik omdat het ongezond is) en ging dus niet over de wettelijkheid ervan. Het inhoudelijk concept legde de link tussen urban legends en uitspraken over cannabis. De tag was ‘laat u niet vangen’.

De doelstelling van de campagne was voornamelijk om interactie uit te lokken door informatie en sensibilisering, zodat jongeren (14-17j) en jongvolwassenen (18-25j) erover praten.

Het onderzoek diende een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  • In welke mate heeft de campagne het doelpubliek bereikt?
  • Wat onthoudt men van deze campagne? Welke boodschap/connotatie blijft bij?
  • Via welke kanalen kwam men iets te weten over deze campagne?
  • Hoe werd de campagne ervaren door het doelpubliek?
  • Was de campagne een aanzet om over de problematiek te praten?
  • Wie zien zij als de afzender van de campagne?

1000 jongeren vulden de vragenlijst in. De resultaten toonden een campagne met groot bereik en instrinsiek hoge motivatiekracht bij niet-gebruikers. Gebruikers voelen zich niet aangesproken. De specifieke resultaten kun je lezen in bijgaande powerpoint presentatie.

Downloads

Johan Jongbloet
Preventie / Evidence based werken