Preventiemethodieken.be: methodieken, materialen en diensten voor het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid

Op 11 september lanceert Zorg en Gezondheid de website preventiemethodieken.be. Die website biedt professionelen bij lokale besturen, in de gezondheids- en welzijnssector, socio-culturele verenigingen, het onderwijs, … een overzichtelijk aanbod van methodieken, materialen en diensten ter ondersteuning van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid.

Het initiatief kadert in het strategisch plan bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ met onder meer de klemtoon op actiegericht werken in diverse levensdomeinen en rechtstreeks gericht naar de burger. Het doel is de beschikbare preventiemethodieken centraal te ontsluiten naar een ruimere doelgroep om zo de gezondheid van de Vlaming te bevorderen.

Preventiemethodieken, materialen en diensten

Heel wat organisaties die werken rond gezondheidspreventie ontwikkelen en gebruiken preventiemethodieken. Die bieden de gebruiker een kader om het preventieve gezondheidsbeleid te realiseren door gezondheidsbevordering en ziektepreventie met het oog op gezondheidswinst bij de Vlaamse bevolking.

De methodieken bevatten materialen en diensten ter ondersteuning. Dat kan gaan om zowel ‘tastbare’ producten zoals affiches, folders, presentaties, … als ‘niet-tastbare’ middelen zoals een vorming.

Van database tot publieke website

Tot voor kort werden de preventiemethodieken door Zorg en Gezondheid in een afgesloten database bewaard. Daar komt nu verandering in. Preventiemethodieken.be zorgt voor een publieke ontsluiting van deze methodieken en wordt permanent geactualiseerd.

De website mikt daarbij op alle professionelen die preventie een warm hart toedragen en de methodieken in hun dagdagelijkse praktijk willen toepassen.

De website heeft een geavanceerde zoekfunctie. Geïnteresseerden kunnen er gericht op zoek gaan naar methodieken en/of materialen en diensten, zowel binnen een bepaald levensdomein (gezin, onderwijs, vrije tijd, lokale besturen, …) als rechtstreeks gericht naar de burger.

Zoeken kan ook op thema (alcohol, bevolkingsonderzoeken, beweging, drugs, geestelijke gezondheidzorg, gezond eten, milieugezondheidszorg, seksuele gezondheid, vaccinaties, val- en fractuurpreventie, …) of op soorten van strategieën.

Zorg en Gezondheid, afdeling Preventie
Contact: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be