Presentaties VAD-studiedag 2021 online

Op vrijdag 26 november vond de VAD-studiedag online plaats. Dit jaar was het overkoepelende thema de alcohol- en drugsector in veranderende tijden.

Dr. Lies Gremeaux van Sciensano schetste aan de hand van binnenlandse en buitenlandse cijfers de impact van COVID-19-maatregelen op middelengebruik.
Tom Van Daele van de Thomas More-hogeschool gaf een uiteenzetting over de effectiviteit van online hulpverlening en benoemde randvoorwaarden waar je als hulpverlener best rekening mee houdt.
Gregor Burkhart van het EMCDDA zoomde in op evidence-based preventie en gaf aandachtspunten voor alcohol- en drugpreventie in post-coronatijden.

Geïnteresseerden vinden hier de presentaties van de sprekers:

© VAD

Fatma Taspinar, Eric Nysmans, Janne Vermeiren, Dr. Bas van den Berg, Peter Aertsen, Katleen Peleman (v.l.n.r.)

In een panelgesprek gemodereerd door Fatma Taspinar gingen enkele sprekers uit het preventiewerk en de hulpverlening in op wat middelengebruik, gamen en gokken betekenen voor de eerstelijn en de GGZ. En welke uitdagingen en kansen ze zien, zowel in het werken met mensen met een middelenproblematiek als de impact van covid-19 op hun werking.

Een uitgebreid verslag van de VAD-studiedag lees je in de volgende nieuwsbrief.