Presentaties VAD-studiedag 2020 online

Op vrijdag 27 november vond de VAD studiedag online plaats. Dit jaar lag de focus op meer bespreekbaarheid en minder stigma. We lieten in een sofagesprek gemodereerd door Jan Hautekiet verschillende perspectieven over stigma en verslaving aan het woord. Waarna dr. Prof. Wouter Vanderplasschen en dr. Clara De Ruysscher een state of the art gaven over de invloed van stigma en zelfstigma op het behandelverloop en –uitkomsten in de verslavingszorg. Michelle Van Impe liet samen met de mensen uit haar participatief onderzoek hun licht schijnen op de betekenis van stigma in het maatschappelijk en dagelijks leven. De deelnemers van dit onderzoek zijn mensen die diverse middelen gebruik(t)en om gezamenlijke bezorgdheden en noden te definiëren. Als laatste bracht dr. Jessica De Maeyer een lezing over de eigenheid van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Er werd stilgestaan bij hoe ervaringsdeskundigheid kan ingezet worden in de hulp- en dienstverlening.
© Kaatje Popelier

Een blik achter de schermen van het sofagesprek

Kaatje Popelier
Coördinatie VAD-studiedag