Percepties over druggerelateerde interventies in festivalcontext

23/01/2020
Het POPHARS-onderzoeksproject bekijkt hoe festivalgangers, festivalcrew en werknemers op Belgische muziekfestivals druggerelateerde interventies ervaren en hoe ze er tegenover staan. Ook wordt nagegaan hoe beide doelgroepen de normen rond druggebruik op festivals percipiëren. Maar wat betekent dit nu concreet en hoe wordt er aan de slag gegaan?

Waarom dit onderzoek in België?

Verschillende binnenlandse en buitenlandse onderzoeken hebben al aangetoond dat alcohol en andere drugs meer geconsumeerd worden in het nachtleven of tijdens festivals. Ook het eerste gebruik vindt vaak plaats tijdens een festivalbezoek. Sommige media spreken zelfs van een normalisering van druggebruik op bepaalde festivals.

De lokale overheid of festivalorganisatoren zelf proberen op dit fenomeen in te spelen door in te zetten op interventies, gaande van preventie tot repressie. Maar hoe ervaren de festivalgangers deze interventies? Worden festivalgangers effectief bereikt? Wat is het effect op hun gezondheid of gedrag? En hoe wordt er gekeken naar druggebruik op festivals? Dit zijn een aantal concrete vragen die het POPHARS-project, dat van start ging in 2019, probeert te beantwoorden.

Welke interventies hebben we dan voor ogen?

Het POPHARS-project richt zich op alle druggerelateerde interventies aanwezig op Belgische festivals. Kortom, acties die zich richten tot mensen die drugs gebruiken. Mogelijke interventies zijn bijvoorbeeld:

 • Preventie: banners of schermen met info over alcohol en andere drugs (bijvoorbeeld in het kader van het Quality Nights-charter)
 • Risicobeperking: een infostand van het peer-support-project Safe ’n Sound
 • Zorg of hulpverlening: een mobiel team van het Rode Kruis of het Vlaamse Kruis
 • Repressie: controle aan de ingang van het festival door een politie-interventie met drugshonden
 • Bevraging van de festivalgangers via hun smartphone

  Het eerste deel van de studie focust zich op de percepties bij festivalgangers omtrent bovenstaande interventies op festivals. Op voorhand zullen festivalgangers worden geselecteerd om via hun smartphone korte vragenlijsten te beantwoorden vóór, tijdens en na hun festivalbezoek. Daarna willen we nog iets dieper ingaan op de antwoorden door bij een aantal van deze respondenten een diepte-interview af te nemen.

  Bevraging van festivalcrew en professionelen die op festivals werken

  Het tweede deel van de studie focust zich dan weer op de percepties bij professionelen die op festivals werken: van festivalorganisatoren tot preventiewerkers, politie, EHBO-medewerkers, security, barpersoneel, deejays, enzovoort. De professionelen zullen bevraagd worden via diepte-interviews.

  Observaties ter plaatse

  Een derde onderzoeksluik zet in op het objectief meten van de druggerelateerde interventies op Belgische festivals. Met een checklist wordt nagegaan welke interventies al dan niet aanwezig zijn op een specifiek festival. Deze resultaten kunnen dan naast de resultaten worden gelegd komend uit de eerste twee onderzoeksluiken.

  Meer weten?

  Wens je graag meer info of wens je op de hoogte te worden gehouden van het POPHARS-project? Of wens je graag als professional – werkzaam op festivals – deel te nemen aan het onderzoek?

  Aarzel niet om contact op te nemen met één van de onderzoekers:

  Via email: bert.hauspie@hogent.be

  Via telefoon: 09/264 84 76

  Onder de noemer ‘The Belgian Festival & Drug Survey’ wordt het POPHARS-project naar de buitenwereld bekend gemaakt.

  Via Facebook: www.facebook.com/TheBelgianFestivalDrugSurvey

  Bert Hauspie

  Doctoraatsonderzoeker UGent/HoGent

  Het POPHARS-project is een samenwerking tussen de Hogeschool Gent (HoGent), Universiteit Gent (onderzoeksgroepen MICT en IPEM), en Modus Vivendi uit Brussel. De opdrachtgever is BELSPO, het federaal wetenschapsbeleid.