PARTY! over de taal- en landgrens heen

In het eerste kwartaal van 2018 werd de aftrap gegeven voor een nieuw Interreg-project: PARTY. PARTY staat voor “Preventive Action and Risk Reduction towards Young people”. Het project richt zich dus op preventieve en risicobeperkende acties naar jongeren, dit met een grensoverschrijdend karakter. Eén van de prioriteiten van het project is dan ook om het grensoverschrijdend karakter van de netwerking en het dienstenaanbod voor de bevolking, op het vlak van gezondheid, te versterken en te bestendigen.

Een grensoverschrijdende samenwerking

In het kader van een grensoverschrijdende samenwerking steekt VAD zowel de taal- als de landsgrens over. Verschillende organisaties uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk organiseerden zich enthousiast binnen het project. Zo werkt VAD nauw samen met Safe ‘n Sound, CAW Zuid-West-Vlaanderen, CGG Eclips en het Franse SPIRITEK. De preventiedienst van Bergen (SPVM) neemt de coördinatie op zich. Free Clinic vzw en het Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies engageren zich graag als geassocieerde projectpartner.

Privésfeer en buitenland

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat de uitgaansgewoonten (van jongeren) zijn geëvolueerd. Zo wordt er vaker binnen de privésfeer uitgegaan of verplaatsen de feestvierders zich naar andere regio’s of naar het buitenland voor specifieke events. Daarom wil PARTY dit grensoverschrijdende publiek responsabiliseren door hen gemakkelijker toegang te geven tot informatie (online of op het terrein) en preventieve en risicobeperkende materialen.

Offline

Zo wordt er in eerste instantie ingezet op het verbeteren van de uitgaansomgeving. Dit doen we via vorming en responsabilisering van de actoren die aanwezig zijn in het uitgaansleven. De drie regio’s gaan met het Quality Nights label (QN), Quality Bars (QB) en Quality Events (QE), aan de slag om het personeel van verschillende uitgaanslocaties mee te betrekken bij een preventieve en risicobeperkende insteek. Hiervoor wordt e-learning ingezet.
Het doel is om het QN-label verder uit te breiden naar nieuwe uitgaansgelegenheden. Quality Bars zal, naast haar verderzetting in Frankrijk, ook geïmplementeerd worden in Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen is op haar beurt reeds gekend met het Quality Events label en zal dit concept ook introduceren in Wallonië en Frankrijk. Op deze manier reikt het PARTY-project uit naar zijn offline publiek en zal het ook verschillende interventies inzetten om op diverse uitgaanslocaties uitgaanders te informeren over risicobeperking. Op deze manier wil het project het publiek ondersteunen en sensibiliseren met betrekking tot de beslissingen, en de daaraan gerelateerde risico’s die ze nemen.

Online

Het PARTY-project wil ook op de online-interventiewereld inzetten, iets totaal nieuw in België. Er zal op basis van een multimethodologische aanpak een grensoverschrijdende methodologie ontwikkeld worden om een team van vrijwilligers online in te zetten. Deze nieuwe methodologie zal gebaseerd zijn op een diepgaande literatuurstudie, een survey omtrent de noden en hiaten die de doelgroep ervaart en verschillende interviews met buitenlandse experten. De e-vrijwilligers krijgen hiervoor een - speciaal voor hen ontwikkelde - vorming om actief te zijn op fora en objectieve informatie over drugs en recreatief gebruik te verspreiden. Deze online activiteiten laten ook toe de kennis van het team over NPS te verhogen dankzij informatie die we via deze online formats van personen die drugs gebruiken opvangen. In geval van acuut gevaar worden ook partnerorganisaties in de gezondheidszorg zoals Eurotox, Modus Vivendi, Sciensano en l’Observatoire Français des drogues et Toxicomanies ingelicht, en vice versa.

Astrid De Schutter
PARTY-medewerker