Online vormingen: leren over alcohol en andere drugs van achter je bureau!

De tijd dat je om een vorming te volgen sowieso de deur uit moest, is lang voorbij. Ook VAD kan niet achterblijven en lanceert haar eerste online modules.

Never change a winning team

Het VAD-vormingsaanbod draait al vele jaren op volle toeren. VAD heeft een lange traditie van onsite aanbieden van basisvormingen en vervolgmodules voor specifieke doelgroepen. De groep geïnteresseerden wordt steeds breder en meer divers. Mensen uit verschillende sectoren zijn geïnteresseerd om vorming te volgen over de basics van onze thema’s. Soms wordt een vorming ook even niet ingepland of is ze volzet, anderen kunnen zich op een bepaalde datum moeilijk vrijmaken. We zochten voor deze realiteiten een alternatief online.

Win win win

Online trainingen voor intermediairs hebben tal van voordelen. Naast het vermijden van verplaatsingen, winnen we tijd en flexibiliteit. Deelnemers plannen vormingen in wanneer het hen persoonlijk het best past en passen de inhoud en het tempo aan aan hun eigen noden. Een online training kan bovendien interactieve elementen bevatten en gekoppeld worden aan meer gespecialiseerde online of onsite vervolgmodules. Tal van mogelijkheden!

Basismodules

Er zijn een aantal basiselementen die zinvol zijn voor een brede groep van intermediairs en die we kunnen vertalen naar een online aanbod. Kernelementen van een vorming blijven naast de inhoudelijke kennisoverdracht ook leren van elkaar en netwerking. Om dit zeker te behouden, wordt ook het onsite-vormingsaanbod versterkt en kent het een uitbreiding naar een online luik. Zo kunnen mensen online een basis opdoen of hun kennis opfrissen en eventueel samen met anderen verdieping volgen en uitwisselen in een onsite aanbod.

MMM - THE basics

Of iemand drugs begint te gebruiken en eventueel problemen krijgt, hangt af van een complex samenspel tussen verschillende factoren. Daarover gaat de eerste opleiding ‘de invloed van mens, middel en milieu op druggebruik en –problemen. Het MensMiddelMilieu-model is een handig model om deze interacties beter te begrijpen. In deze eerste module starten we vanuit de vraag ‘wat zijn drugs?’. Naast een definiëring staan we ook stil bij een indeling van de verschillende producten. Daarna zoemen we in op de verschillende factoren die bepalend zijn bij beginnend gebruik en verdergezet gebruik.

Productinfo - THE basics

Daarnaast zijn er al twee productinfomodules beschikbaar: 'alcohol' en 'stimulantia en empathogenen'. In deze basismodules gaan we dieper in op de producten in al hun aspecten. We bespreken wat ze juist zijn, welke effecten ze hebben op het lichaam en op de hersenen. We gaan dieper in op de risico’s en staan stil bij het omgaan met problemen. Ten slotte kijken we wat de Belgische wet zegt over deze middelen. Elke onlinemodule omvat enkele verwerkingsvraagjes deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken. Ben je benieuwd? Schrijf je nu in via deze link. In deze pilootfase zal VAD deze online vormingen gratis aanbieden.

Toekomst

Intussen werken we achter de schermen verder aan verschillende basismodules. Binnenkort zullen ook andere productinfomodules zoals opioïden, cannabinoïden, dissociatieven en hallucinogenen beschikbaar zijn. Ook een module die stilstaat bij de gradaties in middelengerelateerde stoornissen, staat in de steigers. We bekijken mogelijke patronen en ernstgraden in middelengebruik, gokken en gamen. Houd onze site hiervoor in de gaten!


Kaatje Popelier
Psychoactieve medicatie & Online toepassingen

Femke Wijgaerts
Vorming & Hulpverlening