Online vormingen: leren over alcohol en andere drugs van achter je bureau!

De tijd dat je om een vorming te volgen sowieso de deur uit moest, is lang voorbij. Ook VAD kan niet achterblijven en lanceert haar eerste online modules.

Never change a winning team

Het VAD-vormingsaanbod draait al vele jaren op volle toeren. VAD heeft een lange traditie van onsite aanbieden van basisvormingen en vervolgmodules voor specifieke doelgroepen. De groep geïnteresseerden wordt steeds breder en meer divers. Mensen uit verschillende sectoren zijn geïnteresseerd om vorming te volgen over de basics van onze thema’s. Soms wordt een vorming ook even niet ingepland of is ze volzet, anderen kunnen zich op een bepaalde datum moeilijk vrijmaken. We zochten voor deze realiteiten een alternatief online.

Win win win

Online trainingen voor intermediairs hebben tal van voordelen. Naast het vermijden van verplaatsingen, winnen we tijd en flexibiliteit. Deelnemers plannen vormingen in wanneer het hen persoonlijk het best past en passen de inhoud en het tempo aan aan hun eigen noden. Een online training kan bovendien interactieve elementen bevatten en gekoppeld worden aan meer gespecialiseerde online of onsite vervolgmodules. Tal van mogelijkheden!

Basismodules

Er zijn een aantal basiselementen die zinnig zijn voor een brede groep van intermediairs en die we kunnen vertalen naar een online aanbod. Kernelementen van een vorming blijven naast de inhoudelijke kennisoverdracht ook leren van elkaar en netwerking. Om dit zeker te bewaren, wordt ook het onsite-vormingsaanbod versterkt en kent het een uitbreiding naar een online luik. Zo kunnen mensen online een basis opdoen, of hun kennis opfrissen en eventueel samen met anderen verdieping volgen en uitwisselen in een onsite aanbod.

MMM - THE basics

Of iemand drugs begint te gebruiken en eventueel problemen krijgt, hangt af van een complex samenspel tussen verschillende factoren. Daarover gaat de eerste opleiding ‘de invloed van mens, middel en milieu op druggebruik en –problemen. Het MensMiddelMilieu-model is een handig model om deze interacties beter te begrijpen. In deze eerste module starten we vanuit de vraag ‘wat zijn drugs?’. Naast een definiëring staan we ook stil bij een indeling van de verschillende producten. Daarna zoemen we in op de verschillende factoren die bepalend zijn bij beginnend gebruik en verdergezet gebruik.

Ontstaan van middelengerelateerde- en verslavingsproblemen – THE basics

Alcohol, illegale drugs, gokken en gamen zijn voor velen een bron van bezorgdheid. Maar niet elk gebruik betekent automatisch een probleem. ‘Experimenteren’ leidt niet per definitie tot ‘regelmatig gebruik’, en eindigt zeker niet altijd in een verslaving. In de opleiding ‘Ontstaan van middelengerelateerde- en verslavingsproblemen: een dynamisch proces’ wordt er dieper ingegaan op mogelijke patronen en ernstgraden in middelengebruik, gokken en gamen. We gaan dieper in op de veranderingen in het brein die er bij sommigen toe leiden dat ze de controle over hun gebruik verliezen. We bekijken welke factoren kunnen leiden naar een middelengerelateerde stoornis, en welke factoren die stoornis in stand houden. En ten slotte gaan we in op de officiële classificaties van middelengerelateerde stoornissen volgens de ICD-11 en DSM-5. Deze opleiding helpt de basics van het ontstaan van een middelgerelateerd probleem of van een verslavingsprobleem te begrijpen.

Productinfo - THE basics

Daarnaast zijn er al vier productinfomodules beschikbaar: alcohol, stimulantia en empathogenen, dissociatieven, en hallucinogenen. In deze basismodules gaan we dieper in op de producten in al hun aspecten. We bespreken wat ze juist zijn, welke effecten ze hebben op het lichaam en op de hersenen. We gaan dieper in op de risico’s en staan stil bij het omgaan met problemen. Ten slotte kijken we wat de Belgische wet zegt over deze middelen. Elke onlinemodule omvat enkele verwerkingsvraagjes deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken. Ben je benieuwd? Schrijf je nu in via deze link.

Toekomst

Intussen werken we achter de schermen verder aan verschillende basismodules. Binnenkort zullen ook andere productinfomodules zoals opioïden, cannabinoïden, psychoactieve medicatie, gokken en gamen beschikbaar zijn. Ook modules die stilstaan bij het interventiecontinuüm en bij drugs in de hersenen staas in de steigers. Houd onze site hiervoor in de gaten!


Kaatje Popelier
Psychoactieve medicatie & Online toepassingen

Femke Wijgaerts
Vorming & Hulpverlening