Ondersteunend materiaal voor een alcohol- en drugbeleid op het werk

Alcohol- en druggebruik, en de impact ervan, is een realiteit in de samenleving die niet zomaar stopt bij de ‘poort’ van een bedrijf. Dergelijk gebruik is een onderwerp dat in ieder bedrijf aandacht verdient. Met een alcohol- en drugbeleid op het werk voorkomt een bedrijf functioneringsproblemen ten gevolge van problematisch alcohol- en druggebruik en wordt er adequaat gereageerd wanneer dergelijke problemen toch opduiken.

Aanbod VAD-sector arbeid

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedragsverslavingen. VAD is tevens het kenniscentrum van de Vlaamse overheid.

Voor vragen op maat omtrent de aanmaak en uitwerking van een alcohol- en drugbeleid op het werk, en voor consult en coaching in je bedrijf zelf, kan je bij VAD terecht (contacteer: marie-claire.lambrechts@vad.be). Verder organiseert VAD opleidingen, zowel in open aanbod als op maat.

QADO: DE WEBSITE

VAD biedt met Qado.be een referentie(site) voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk (juridische informatie, beleidsontwikkeling in de praktijk, probleemgebruik herkennen, enz.). Qado.be biedt informatie op maat voor alle organisaties uit de private en de publieke sector: zowel grote als kleine. Ook wie ondernemingen, vzw’s of gemeenten ondersteunt bij de uitwerking van een beleid, kan terecht op Qado.be.

QADO: DE VRAGENLIJST

De online Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie (Q-ADO 2.0) brengt in kaart hoe een organisatie met de alcohol- en drugthematiek omgaat. Je kan de vragenlijst gebruiken wanneer je een alcohol- en drugbeleid wenst uit te werken, tussentijds wil toetsen en/of als evaluatie-instrument. Je kan de resultaten downloaden en je ontvangt feedback bij jouw resultaten. De vragenlijst is gratis beschikbaar, in de beide landstalen (www.qado.be). Wil je met een aantal collega’s de vragenlijst invullen, dan is een collectieve afname mogelijk. Contacteer hiervoor VAD.

Affiches

De drie affiches in de reeks 'Drank, drugs en pillen op het werk?' ontraden middelengebruik op het werk en maken het thema bespreekbaar. De affiches zijn opgebouwd rond de centrale vraag 'Drank, drugs en pillen op het werk?', en dan de slogans 'Hoogst onverstandig’, ‘Stom idee’ en ‘Goed gek’. Elke versie toont een andere werkomgeving.

Drie andere affiches - die ook elk een andere werksituatie in beeld brengen - maken duidelijk dat de specifieke combinatie ‘alcohol & werk’ niet werkt.

Ten slotte zijn er drie 'Feit of fabel'-affiches. De drie stellingen zijn: ‘Met pepmiddelen presteer ik beter’. ‘Zolang ik drink en blow buiten de zaak, zijn dat jouw zaken niet’! ‘Zijn werk overnemen als hij te veel op heeft… Dat is pas helpen’. Onderaan ontdek je telkens of het om een feit of een fabel gaat. Franstalige versies beschikbaar.

Elke affiche verwijst voor vragen steeds door naar De DrugLijn.

Marie-Claire Lambrechts
Stafmedewerker - Coördinator sector arbeid