Nog meer GRIP: online aanbod De DrugLijn breidt uit met tools voor ouders en partners

Een jaar geleden ging op www.druglijn.be een interactieve tool voor KOAP-jongeren (Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem) online. Die kreeg de naam GRIP en zet vooral in op hun veerkracht. Ondertussen kende dit verhaal een vervolg en worden twee nieuwe tools gelanceerd: één voor partners en één voor ouders. De nadruk ligt daarbij op zelfzorg en meer houvast op het moment dat de zorgen om de gebruikende partner, zoon of dochter door gaan wegen.

Verborgen impact

Het is een open deur intrappen, maar het kan niet genoeg herhaald worden: voor iedereen die met drank, drugs, pillen, gokken en gamen in de problemen komt, zijn er meestal een veelvoud aan mensen rondom die persoon die daar mee onder lijden. Meer dan één vraag op drie aan De DrugLijn komt dan ook van een ouder, partner, zoon of dochter, broer, zus of ander familielid.

Al te vaak cijferen zij zichzelf volledig weg. Ten koste van zichzelf, want de zorgen en stress kunnen hoog oplopen. Tegelijk vormt het taboe, het stigma en de schaamte omtrent alcohol- en andere drugproblemen een extra drempel om er de buitenwereld bij te betrekken. Nochtans kunnen ouders, partners en andere gezins- of familieleden een onschatbare rol spelen in de aanpak van die problemen. Redenen genoeg dus om ook voldoende aandacht en zorg te besteden aan hun noden. GRIP wil daar een steentje aan bijdragen.

Laagdrempelig en in eigen regie

De ontwikkeling van GRIP startte in 2018 en heeft nu tot een mooi drieluik geleid. De lange ervaring met onlinehulp en vroeginterventie, doet De DrugLijn hopen om hiermee op een toegankelijke manier ouders, partners en ‘kinderen van’ te bereiken. En dan vooral diegenen voor wie de stap naar reguliere hulp te groot of nog niet aan de orde is, omdat ze nog over voldoende draagkracht beschikken.

Zoals steeds bij het DrugLijn-aanbod, staat de laagdrempeligheid voorop. Het feit dat GRIP gratis, anoniem en volledig autonoom werkt, moet daaraan bijdragen. Ook het feit dat men geen account of log-in moet aanmaken om met GRIP te werken, is daar een illustratie van.

Een deel van de aantrekkingskracht van GRIP zit ook in het feit dat men de regie in eigen handen houdt. Met GRIP werkt men helemaal zelf, en ook gewoon voor zichzelf. Die eigen regie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men op eigen tempo met GRIP kan werken. Wie het gefaseerd wil aanpakken, heeft op elk moment de mogelijkheid om een afgewerkte deel via unieke link op te slaan of naar zichzelf door te mailen, om daar later via die weg aan verder te kunnen werken.

Inzetten op draagkracht, inzicht, veerkracht en zelfzorg

Het idee voor deze tools ontstond niet uit het niets. VAD biedt al langer een reeks van werkboekjes aan voor KOAP, partners en ouders. Die vormden het logische vertrekpunt en de belangrijkste inspiratiebron om bij wijze van spreken online varianten te ontwikkelen. Toch betekent dat niet dat ze inhoudelijk een exacte weerspiegeling zouden zijn.

Bij de ontwikkeling werd immers ook rekening gehouden met onder andere de ervaring van de lijn op vlak van online tools. Er werd ook geluisterd naar de inbreng van hulpverleners, en uiteraard ook naar de – met pre-tests en bevraging verzamelde – feedback van de doelgroepen zelf.

Elke GRIP-tool omvat zes delen met oefeningen. Hun vorm en focus varieert naargelang de doelgroep ouders, partners of KOAP. Een oefening kan een psycho-educatieve insteek hebben, of bijvoorbeeld uitnodigen tot reflectie over helpende strategieën. Andere oefeningen zetten aan om op zoek te gaan naar eigen sterktes, stil te staan bij eigen emoties of het eigen netwerk van steunfiguren visueel in kaart te brengen.

De rode draad doorheen de oefeningen is het benadrukken van het belang van je eigen grenzen (zeker als er sprake zou zijn van geweld), het bevestigen van het geloof in eigen kunnen en veerkracht, en het aanmoedigen tot voldoende zelfzorg.

GRIP laat toe om de oefeningen in een volgorde naar eigen keuze afwerken. Daarbij hoeven niet alle zes de delen doorlopen te worden – de bezoeker kan zelf kiezen welke oefeningen voor hem het meest relevant zijn. Per afgewerkte oefening worden een aantal ‘take home messages’ automatisch toegevoegd aan een poster of checklist. Die kan men als pdf opslaan of printen om bijvoorbeeld op een later moment nog eens te herlezen.

Zelfstandig of in begeleiding

In de eerstkomende maanden wordt geprobeerd om de tools zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Wat het bereik betreft, zijn de eerste resultaten alvast bemoedigend. De webcijfers leren dat van de GRIP-variant voor KOAP-jongeren (die een jaar tijd terug online ging) inmiddels zo’n tweeduizend keer gebruik werd gemaakt.

Ook al kan men zelfstandig met GRIP aan de slag, de modules kunnen ook een meerwaarde of inzetbaar zijn in een begeleidingscontext. De DrugLijn hoort wel vaker van intermediairs dat zij samen met cliënten gebruik maken van bijvoorbeeld de online zelftests op de site. GRIP biedt op dat vlak ongetwijfeld ook een aantal mogelijkheden. Ook wie in begeleiding al gebruik maakte van de bestaande werkboekjes kan overwegen om GRIP in te zetten bij wijze van hybride hulp, om zo face-to-face contact en de online oefeningen elkaar te laten aanvullen.

Ontdek de 3 modules:

Bekendmakingsflyer

Denk je dat deze tool jouw patiënten of cliënten zou kunnen helpen? Dan kan je de gratis bekendmakingsflyer bestellen. Deze legt uit wat de bedoeling van de GRIP-tools is, en hoe de modules werken. Je vindt de flyer in onze online catalogus.

Tom Evenepoel
Coördinator De DrugLijn